„Умни” градове с 5G ще има у нас през 2020

Инвестициите в 5G не могат да бъдат други освен пазарно-ориентирани, заяви Росен Желязков
(снимка: МТИТС)

През 2020 година в България ще има „умни” градове с изградени мобилни мрежи от пето поколение (5G), заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на дискусия „5G: интелигентна трансформация и растеж” днес в София.

Скоростта за разгръщане на 5G в България е част от европейския контекст, подчерта министър Желязков. По думите му, държавата в лицето на правителството и на регулатора биха могли да стимулират развитието и разгръщането на мрежите.

„Ясно е, че целенасочените инвестиции не могат да бъдат други освен пазарно-ориентирани и за да може да се стимулира потреблението, ще трябва да се мисли за мерки като намаляване на първоначалните и годишните такси, които се събират за използване на спектъра”, каза Росен Желязков и добави, че в най-скоро време Министерският съвет ще направи промяна в тарифата на тези такси.

В момента режимът на изграждане на мобилна станция е приравнен към изискванията за водно-електрическа централа, посочи министърът. Според него, тези процедури трябва да бъдат облекчени, но при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

„Ще намалим административната тежест, но ще засилим здравния контрол”, обясни той. Министърът добави, че мерките по отношение на тарифирането на спектъра и намаляването на административната тежест, при запазване на всички съображения, които гарантират безопасността и здравето, трябва да бъдат комплексно разглеждани и да работят в система.

Министър Росен Желязков бе категоричен, че киберсигурността е един от най-важните аспекти на новата технология. „Не само защото трябва да се пази интегритета, достъпността, устойчивостта и конфиденциалността на мрежата, но трябва да се пазят потребителите и базите данни. Тази критична инфраструктура е свързана с множество услуги, които са есенциални за обществото – електроснабдяване, енергетика, здравеопазване и други”, обясни той.

В заключение, министърът заяви, че по отношение са стандартизацията и сертификацията на услуги, процеси и мрежи, индустрията и държавата трябва да бъдат ръка за ръка.

Коментари по темата: „„Умни” градове с 5G ще има у нас през 2020”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    киберсигурността е един от най-важните аспекти на новата технология. „Не само защото трябва да се пази интегритета, достъпността, устойчивостта и конфиденциалността на мрежата, но трябва да се пазят потребителите и базите данни. Тази критична инфраструктура е свързана с множество услуги, които са есенциални за обществото – електроснабдяване, енергетика, здравеопазване и други”, обясни той.

    Ако има 5G ще има вируси за здравето на хората ?

  2. ха

    А пък моят град още отсега е не само „умен“, ами е и с „висше образование“. Фофу определено много ще ми завижда…

Коментар