Държавата може да подпомогне бизнеса в 5G проектите

Държавата би подкрепила бизнеса в изграждането на комуникационни линии с голям капацитет до отдалечени и слабо населени райони, заяви Росен Желязков (снимка: МТИТС)

Реализирането на 5G мрежите ще увеличи спектъра от услуги във всички сектори на обществото. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на форум, посветен на ролята на правителството за насърчаване на иновациите.

Министърът бе категоричен, че внедряването на 5G ще окаже значително въздействие както върху бизнеса, така и върху социалната сфера. Той подчерта, че е необходимо да се осигури достатъчно радиочестотен спектър и да се облекчат условията за разгръщането на мобилните мрежи.

„Промяната на законодателството за улесняване изграждането на малки клетки, както и подмяната на оборудването, така че да осигурява високоскоростен достъп от пето поколение, е важна стъпка за преодоляване на част от препятствията, пред които са изправени операторите”, каза Желязков.

„Много често клетките на 5G могат да използват и изградена вече инфраструктура на общините и държавните органи. Неслучайно на европейско ниво бе приета директива за улесняване на разполагането, и ползването на електронни съобщителни мрежи”, допълни той.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в продължение на няколко години участва в процеса на въвеждането на изискванията на тази директива в Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, посочи Желязков.

По думите му, важен елемент от разходите за 5G мрежите е стойността на придобиване на подходящи радиочестоти. Друго направление, в което е възможна подкрепа от страна на държавата, е изграждането на комуникационни линии с голям капацитет до отдалечени и слабо населени райони, които не са от интерес за бизнеса. Това би намалило финансовата тежест за операторите.

Държавата играе важна роля в повишаване на цифровите умения и този чисто социален елемент има съществено значение за новата екосистема, част от която е 5G, заяви Росен Желязков. От изключителна важност е и осигуряването на киберзащита при внедряване на иновативни решения, в частност на 5G услугите, каза в заключение министърът.

Коментари по темата: „Държавата може да подпомогне бизнеса в 5G проектите”

добавете коментар...

  1. БЕЗКОМПЕКСАР-МИНИСТЪР

    К’ъв си ти, ВЕ, нямаш никакви комплекси?! Даваш го тарикат ! От къде на къде държавата ще подпомага монополи и отрепки, и то именно в това да облъчват повече и по-лесно хорара! *****

Коментар