Тестват виртуален асистент за възрастните хора у нас

Целта на проекта е да удължи максимално активния и самостоятелен живот на хората над 60 години
(снимка: CCO Public Domain)

Смартметър, локализационни сензори, гривна за отчитане на движението, сензор за качество на съня, сензор за измерване на температура, влажност и светлина – тези интелигентни устройства ще бъдат монтирани в домовете на 30 доброволци над 60-годишна възраст, препоръчани от Български червен кръст и „Каритас България”.

Устройствата са част от интегрирана модулна система, която в комбинация със софтуерни приложения ще помага на самотни възрастни хора да живеят активно и независимо в дома си въпреки тежестта на годините и заболяванията си. Разработени са в рамките на иновативен международен проект за създаване на виртуален асистент в подкрепа на активното стареене – SAAM (Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching), финансиран с близо 4 млн. евро от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

В базата на БЧК в с. Лозен край София вече е изградена демонстрационна инсталация на модулната система на виртуалния асистент.  Монтажът на устройствата в реални условия започва на 27 ноември 2019 г. в Благоевград. Постепенно ще бъдат обхванати също домакинства в Гоце Делчев, Пловдив, Русе и Белене. Избраните 30 доброволци ще участват в тестовете на прототипите на системата, които ще продължат от три до шест месеца.

Системата ще съдейства на хората да се чувстват добре в обичайната си среда, като събира и анализира данни за здравословното и емоционалното им състояние. Тя ще следи жизнените функции и приемането на медикаменти, ще открива и алармира за негативни промени в настроението и поведението на своите потребители.

„Смартметърът ще бъде монтиран към електрическото табло и ще регистрира обичайното потребление на електрическите уреди и осветлението. Той ще отбелязва също промяната в навиците, която може да бъде сигнал за проблем”, обясни Надежда Митева от Балканския институт по труда и социалната политика, който координира проекта.

„На матрака пък ще бъде сложен сензор, който отчита движенията в леглото – твърде честото ставане нощем може да е знак за безсъние или други проблеми. Гривната за движение и локализационните сензори ще дават информация за физическата и социалната активност”, посочи Митева.

Сами по себе си отделните модули не дават достатъчно информация, но всички заедно представят сравнително пълно всекидневието на потребителя. Анализът на получените от тях данни може да покаже потенциални здравословни или психологически проблеми, а системата – да препоръча адекватни действия  за тяхното отстраняване.

Прототипите на интелигентните устройства са разработени след специално проучване на отношението на възрастните хора към използването на съвременните технологии, както и на техните нужди от помощ в дома. Изследването се проведе през 2018 г. едновременно в Австрия, България и Словения.

Коментар