Проучват възрастните трябва ли им виртуална помощ

Започва проучване за нуждите на възрастните хора от помощ в дома в рамките на проект за виртуален асистент. Изследването започва от началото на февруари т.г. в три държави – България, Австрия и Словения, съобщиха от Балкански институт по труда и социалната политика.

Бъдещият виртуален асистент за възрастни хора ще се състои от отделни модули и софтуерни приложения, които ще бъдат изцяло съобразени с потребностите на неговите ползватели. Ето защо международният консорциум, който го разработва, ще проучи нуждите на потенциалните потребители от помощ в дома.

В нашата страна проучването ще се провежда  от Българския червен кръст и „Каритас България”. В Австрия водеща организация е Европейската федерация на възрастните хора, а в Словения – Университетският институт за рехабилитация.

В първата част от проучването ще бъдат анкетирани над 500 участници.  Те ще попълват въпросник, който събира информация за тяхната физическа и социална активност и за ролята на съвременните технологии във всекидневието им.

Възрастните хора ще бъдат питани доколко използват телефон, смартфон, таблет, компютър, интернет, електронна поща, приложения за мобилна комуникация от типа Viber, Skype, WhatsApp, дали имат профил в социалните мрежи.

Паралелно с интервютата ще се проведат и срещи с близо 100 представители на социалния кръг на евентуални ползватели на системата. На тях близки на възрастни хора, социални работници, доставчици на социални услуги ще могат да споделят своите представи и изисквания към бъдещия виртуален помощник. Това е изключително важно за работата по проекта, тъй като една от неговите задачи е да облекчи работата на тези хора и институции.

Проучването включва също срещи с експерти в различни сфери – законодателство, социално осигуряване, телекомуникации и др. Очаква се резултатите от изследването да бъдат обобщени до края на март 2018 г. Те ще дадат ясна картина за профила на потенциалния потребител на виртуалния асистент в подкрепа на активното стареене, неговите нужди и очаквания от системата.

Виртуалният асистент в подкрепа на активното стареене (SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching) се разработва в рамките на европейски проект. Той се финансира с близо 4 млн. евро от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

Крайната цел на проекта е да удължи максимално активния и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, като запази доброто физическо, емоционално и умствено състояние, както и социалните контакти на своите потребители за възможно най-дълго време.

Системата ще съдейства на хората да се чувстват добре в обичайната си среда, като събира данни за здравословното и емоционалното им състояние чрез сензори, интелигентни измервателни уреди, видео и аудио приемници. Тя ще следи жизнените функции и приемането на медикаменти, ще открива и алармира за негативни промени в настроението и поведението на своите потребители.

След анализ на здравните показатели и навиците на възрастния човек невидимият помощник ще дава препоръки за здравословна диета, ще предлага социални и културни занимания, уточниха от Балкански институт по труда и социалната политика, който е координатор на проекта.

Коментар