ERP Academy привлече експерт по защита на данните в ЕС

Димо Господинов е сертифициран експерт по защита на данните в ЕС (CIPP/E)
(снимка: AVS Agency)

Димо Господинов, експерт по защита на данните в ЕС, е сред новите лектори в магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи” на ERP Academy. Той ще води специализирания курс „Икономически аспекти на сигурността на информацията (General Data Protection Regulation)”.

Димо Господинов е адвокат в София, основател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Господинов и Генчев” (GGlaw). Той е сертифициран експерт по защита на данните в ЕС (CIPP/E) и управление на системи за защита на данните (CIPM), Fellow of Information Privacy (FIP) към Международната асоциация на професионалистите в областта на личните данни (IAPP), както и международен сътрудник към Американската адвокатска колегия.

Курсът „Икономически аспекти на сигурността на информацията (General Data Protection Regulation)”, който ще бъде воден от доц. д-р Антон Герунов и Димо Господинов, разглежда основните етапи в организационната трансформация, свързана с управлението на лични данни. Курсът дава знания за моделиране и редизайн на бизнес процеси, като засяга също технологични принципи и функционалности на ИТ системите.

Магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP платформи”, създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), е единствена по рода си у нас. Специалисти от SAP, Oracle Academy, ERP.BG, Balkan Services, Team Vision, NearSoft Europe и др. обучават консултанти в сферата на бизнес софтуера, които са едни от най-търсените кадри в страната и чужбина.

Коментар