Европа ще синтезира природен газ от въздуха

Инсталация в Троя, Италия, за добив на метан от атмосферния въздух
(снимка: Domenico Grossi)

Европейски изследователи успешно завършиха тестовата фаза на проект за производство на синтетичен природен газ от въздуха. Резултатите от проекта STORE & GO бяха огласени на конференция в Карлсруйски технологичен институт (KIT).

Пилотни мобилни инсталации за производство на течни синтетични горива от атмосферния въздух (от въглероден диоксид) бяха пуснати милата година в три страни от Европейския съюз – на площадки във Фолкенхаген (Германия), Золотурн (Швейцария) и Троя (Италия).

Трите съоръжения използваха различни начини за преобразуване на сместа от вода и въглероден диоксид първо във водород, а след това в синтетичен метан. Така бе тествана ефективността на всеки метод.

Една от инсталациите използва реактор на базата на микроорганизми, втората разчита на нов реактор с микроструктура, а третата – на мащабируем клетъчен реактор, разработен от KIT.

Използвани са различни източници на въглероден диоксид, включително директно улавяне на CO2 от атмосферата чрез изпомпване на околния въздух. Полученият метан е доставян директно в градската газоразпределителна мрежа или е втечняван за използване като гориво за транспорта или на други места.

Като се има предвид огромният капацитет на европейската газопреносна система, синтезът на природен газ, използващ възобновяеми енергийни източници, се признава като ефективен начин за изглаждане на пиковете в работата на соларни и вятърни електроцентрали.

В допълнение към полевите изпитания на горивните инсталации, е натрупан богат опит в разпространението на синтетичен природен газ. Това доведе до създаване на регулаторни документи за експлоатацията на такива инсталации в различни страни на Европа.

Според разработчиците, системата за синтез на природен газ е доказала своята ефективност и може да бъде препоръчана за масово внедряване.

До 2050 г. се очаква Европа да стане първият климатично-неутрален регион. Това означава, че производството на електроенергия и останалите разходи за топлина, транспорт и т.н. не трябва да бъдат съпроводени от емисии на парникови газове.

Коментари по темата: „Европа ще синтезира природен газ от въздуха”

добавете коментар...

  1. Човек

    Хвала
    И да има нередности , с времето ще се подобрят ….

Коментар