Twitter добави възможност за превключване между акаунти

Потребителите на Twitter вече могат лесно да превключват между различни акаунти
(снимка: CC0 Public Domain)

Twitter вече позволява превключване между пет акаунта едновременно. Преди въвеждане на новата функционалност потребителят трябваше да излезе от акаунта си, за да може да ползва друг акаунт.

Опцията за управление на множество акаунти от смартфони или компютри улеснява съществено потребителите. Достъпът до втори акаунт досега се извършваше с помощта на уеб браузър или от допълнителни приложения като TweetDeck или Hootsuite.

Друг обичаен вариант за достъп до втори акаунт беше използването на стария и добре познат начин – излизане от един акаунт и след това влизане в друг акаунт. Сега целият процес е улеснен.

За целта е необходимо потребителят да избере опция за редакция на профил от съответното контекстно навигационно меню на приложението, където ще открие новата възможност за добавяне на акаунт.

Стоян Букович

Стоян Букович

Коментар