Пазарът на цифрови фотоапарати потъна с още 28%

2019 бе поредна година на сериозен спад в продажбите на цифрови фотоапарати
(снимка: CC0 Public Domain)

Продажбите на цифрови фотоапарати са намалели с 27,4% за една година, сочат актуални данни на асоциацията CIPA (Camera & Imaging Products Association), която обединява японските производители на фотографско оборудване.

През месец февруари на световния пазар са доставени 679 073 камери, което е 72,6% от обема за февруари миналата година и само половината от същия месец на 2018 г. В парично изражение пазарът се е свил до 81,4% спрямо нивото от февруари 2019 г.

Доставките на камери със сменяеми обективи са на ниво 86,8% спрямо предходната година, а при камерите с несменяеми обективи спадът е още по-голям – до ниво 54,7% от февруарските доставки през 2019 г., сочи докладът на CIPA.

Интересен факт е, че камерите със сменяеми обективи бележат ръст в продажбите спрямо предходния месец – 452 513 броя през февруари срещу 446 330 през януари. 226 530 са продадените камери с несменяеми обективи.

Разбивката по сегменти при камерите със сменяеми обективи показва, че през февруари на пазара са доставени 232 657 огледални камери, което е с 2,3% повече в сравнение с януари, но в парично изражение този сегмент намалява с 11,3%.

През февруари са продадени 219 856 броя безогледални камери, което е с 0,5% повече в сравнение с януари. В парично изражение спадът в този сегмент 9,3%.

Коментар