Бизнесът възприема ускорено мулти-облачен подход

Взаимосвързаната среда от дейта центрове опростява сложността на хибридните ИТ решения
(снимка: Equinix)

Бизнесът вече е започнал подготовката за по-свързан свят още преди да настъпи динамично променящата се среда вследствие на COVID-19, сочи проучване на глобалната компания за взаимосвързаност и центрове за данни Equinix, Inc.

Резултатите от проучването разкриват наличието на значителна амбиция сред представителите на бизнеса да се насочат към мулти-облачен подход, въпреки че прилагането му все още е под 20% в световен мащаб.

Също така един от всеки двама представители на ИТ бизнеса посочва, че като част от общата технологична стратегия на техните организации, приоритет е изместването на инфраструктурата в дигиталната среда (digital edge), където масовите потребители, търговията, а също така цифровите и бизнес екосистеми се срещат и си взаимодействат в реално време.

Близо три четвърти (71%) от анкетираните казват, че планират да преместят по-голяма част от своите ИТ функции в облачна среда. Две трети (66%) от тях планират да направят това в близките 12 месеца, въпреки че близо половината (49%) все още виждат рискове, свързани с прилагането на облачни решения, като заплаха за техния бизнес.

Разглежданите облачни стратегии включват разпръснат мулти-облачен подход, в който една компания използва различни доставчици на облачни решения за различни функции. Това се откроява като голяма пазарна тенденция и се потвърждава от проучването.

Плановете за разгръщане на облачни решения в различните региони на света
(източник: Equinix – Tech Trend Survey)

45% от представителите на ИТ бранша казват, че технологичната им стратегия включва преминаване към мулти-облачния подход, което ще има значително отражение върху ИТ сферата, тъй като бизнесът ще продължи да диверсифицира портфолиото си от доставчици на облачни решения.

Въпреки че ясно се вижда стратегическа промяна, въвеждането на мулти-облачния подход далеч не е масово: по-малко от един на всеки пет (17%) ръководители на ИТ компании посочват, че компанията им работи в мулти-облачна среда към настоящия момент.

Работата в среда на хибридни облачни решения, при която компаниите използват комбинация от един или повече доставчици на публични облачни решения с частна облачна платформа или ИТ инфраструктура, са по-често срещани. 34% от участвалите в анкетата в глобален мащаб прилагат хибридни стратегии.

„Въпреки че процесът на дигитализация в България беше вече започнат, новите обстоятелства наложиха това да се случи с много по-бързи темпове и в много сфери. В определени области – практически за един уикенд”, коментира Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България.

Анализът на инфраструктурите и внедряването на хибридни мулти-облачни стратегии създават предпоставки за бъдещо развитие и за свързване на още повече клиенти, служители и партньори. „Ще бъде интересно да проследим как ще се развива пазарът в бъдеще, предвид този нов потенциал и евентуално разширено търсене на дигитални услуги”, допълни той.

„Въпреки че процесът на дигитализация в България беше вече започнат, новите обстоятелства наложиха това да се случи с много по-бързи темпове”, коментира Здравко Николов – Equinix България
(снимка: Equinix)

В отговор на тенденцията към хибридни мулти-облачни решения, Equinix наскоро придоби компанията за автоматизация на управлението на физическата сървърна архитектура – Packet. Услугата, в комбинация с платформата за облачна свързаност Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric), която поддържа хибридните мулти-облачни стратегии чрез директна, защитена и динамична връзка с дистрибутирана инфраструктура и дигитални екосистеми в глобален мащаб, ще позволи на компаниите да заобиколят публичния интернет и да се преместят в дигиталната среда, избягвайки и ненужния риск за кибесигурността.

Изграждането на взаимосвързана среда от мрежови и облачни центрове в дигиталната периферия опростява сложността на хибридните ИТ решения и предоставя избор, мащаб и гъвкавост, които са необходими за настоящите и бъдещи изисквания на дигиталния бизнес, подчертаха от Equinix. Компанията предоставя тази критично важна инфраструктура на 55 пазара в света, така че организациите могат да достигат навсякъде, да се свързват с всички и да интегрират всичко, което има значение за техния бизнес.

Коментар