Пускат нова е-услуга за еднократна помощ

Електронните услуги са особено актуални в периода на извънредно положение
(снимка: CC0 Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” пусна електронна услуга за еднократна помощ на Агенцията за социално подпомагане, достъпна през единния портал за електронно-административни услуги.

С новата е-услуга  гражданите могат по електронен път да заявяват еднократна помощ, която се отпуска за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни нужди, по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Услугата е особено актуална в периода на извънредно положение и от нея ще могат да се възползват родители на деца до 12 години, които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск заради невъзможност да работят от вкъщи, уточниха от ДАЕУ.

За да заявят услугата, гражданите трябва да притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване. За удостоверяване на самоличността при регистрация в системата е необходим квалифициран електронен подпис или 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ).

Попълнената и съхранена форма, както и необходимите придружаващи документи могат да се изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване към Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес.

Коментар