Над 70 000 заявени е-услуги през април

Ползването на електронните услуги се увеличи рязко през април
(снимка: CCO Public Domain)

Над 70 000 са заявените електронни услуги за април през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”. През март техният брой е близо 20 000.

Пиковите посещения в ССЕВ през април достигат над 100 в минута. Системата предоставя възможност гражданите, бизнеса и администрацията да взаимодействат по електронен път. Изпращането и получаването на съобщенията се удостоверява с квалифициран електронен печат на ДАЕУ.

Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване към настоящия момент са над 58 560, като за последния месец са обработени над 7 500 заявления за създаване на профил. Само за един ден, на 21 април, има регистрирани около 2000 физически лица. За месец април броят на регистрациите в ССЕВ е увеличен със близо 80%.

Общият брой на лицата, предоставящи обществени и публични функции, е 3905. Регистрираните администрации, включително второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства са 1212. Броят на общинските администрации е 253. През ССЕВ до момента са изпратени над 261 000 съобщения.

Коментар