Google носи 13% ръст на Alphabet за тримесечието

Бизнесът на Alphabet продължава да расте, благодарение на Google
(снимка: CC0 Public Domain)

Alphabet, холдингът, в състава на който е Google, отчете сериозен ръст на приходите през първото тримесечие на финансовата 2020 г. (приключило на 31 март), като основната заслуга очаквано е на гиганта в интернет търсенето и рекламата.

Приходите на Alphabet за отчетния период възлизат на 41,159 милиарда долара, което е ръст от 13% спрямо първото тримесечие на миналата година ($36,339 млрд.). Ако се отчетат измененията в курса на валутата през годината, ръстът е дори 15%.

Оперативната печалба на холдинга се е увеличила за една година от $6,608 млрд. до $7,977 млрд., оперативният марж расте от 18% на 19%, а чистата печалба достига $6,836, спрямо $6,657 млрд. година по-рано.

Както обикновено, Google е основният двигател за растежа на Alphabet. Интернет гигантът носи $40,975 млрд. от приходите на холдинга, докато на всички останали компании се падат $135 млн.

Оперативната печалба на Google възлиза на $9,270 млрд. долара, а останалите участници в холдинга регистрират обща оперативна загуба в размер на $1,121 млрд.

За една година броят на служителите на Alphabet се е увеличил от 103 459 (към края на първото тримесечие на 2019 г.) до 123 048 души, сочи още финансовият отчет на компанията.

Коментар