Предлагат промяна на клавиатурната подредба по БДС

Стотици общественици подкрепят инициатива за промяна в клавиатурната подредба по БДС
(снимка: TechNews.bg)

Над 200 общественици подкрепиха писмо до министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията с молба за промяна на българската клавиатурна подредба по БДС. Сред тях фигурират духовни лица, преподаватели, политици, бизнесмени, специалисти, писатели, преводачи, учители и представители на старата българска емиграция и на българските общности в Македония, Сърбия и Северна Гърция.

Българската азбука се състои от 30 букви. Към момента обаче в клавиатурната подредба по БДС 5237:1978 (действащ от 1 януари 1978 г.) са включени и две допълнителни букви от чужда азбука (руската), а именно Э и Ы, заели мястото на Ѣ и Ѫ от машинописната подредба в действие преди правописната реформа от 27 февруари 1945 г.

Посоченият стандарт съдържа и други несъвършенства, останали от времето на употреба на пишещи машини. Днес все още продължава да действа 42-годишният стандарт БДС 5237:1978 и всички български компютърни клавиатури се изработват според него.

„Необходима е промяна на стандарта с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност. Във връзка с това, предлагаме МТИТС да организира и координира работна група с участието на представители на БАН, Софийския университет, бизнеса и други заинтересовани лица, която да обсъди актуализирането на стандарта БДС 5237:1978”, се казва в писмото.

Инициаторите на промяната предлагат да се вземат под внимание добрите идеи, заложени в нереализирания проект прБДС 5237:2006 и др. Ето и конкретните предложения и коментари в писмото до министъра на транспорта:

1. Включване на знака Ѝ

Българското местоимение Ѝ се изписва с тежко ударение с цел различаване от съюза И. Много често то бива неправилно заменено с И или Й. С цел повишаване на грамотността и качеството на машинно набраните текстове, предлагаме знакът Ѝ да бъде поставен на мястото на главния Ь, тъй като нито една дума не започва с него.

2. Включване на пунктуационните знаци долни и горни кавички „”

Включването на българските долни и горни кавички ще спомогне допълнително за правилното съставяне на текстове според нормите на българския език. Предлагаме те да се включат на мястото на символите ~ и `, които се използват рядко в текстовете на български език.

3. Включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ

Българският правопис от периода 1878 г. до 1945 г. се използва и днес в научни и специализирани издания, в библиотечни системи и при цитиране на исторически документи; той се използва и в съвременни издания на част от българските емигранти и наследниците им за периодични издания и книги; този правопис се радва на растящ интерес сред младите българи, които го използват за комуникация в интернет. Преподаватели и студенти по българска филология имат нужда от тези букви в учебния процес и се налага да ползват нестандартни клавиатури.

Включването на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ в българската клавиатура ще облекчи технически работата във всички посочени случаи, ще благоприятства за популяризирането на книги и текстове от периода преди правописната реформа от 1945 г., ще намали разстоянието между днешната правописна култура и тази от преди 1945 г.

Предлагаме Ѣ да замени Э, а Ѫ да замени Ы; Ѭ трябва да бъде на трето ниво (виж т. 7), над буквата Ѣ; смятаме за излишно руски букви да присъстват в българската клавиатурна подредба, която не е ергономично приспособена за набор на текстове на руски език.

4. Включване на $ и €

Символите за валути $ и € се използват изключително често и включването им ще улесни потребителите. Могат да се включат на мястото на І и V като основни клавиши.

5. Включване на ударени гласни

При съставяне на научни текстове се налага използването на ударените гласни. Включването им на трето ниво (виж т.7) над съответните гласни ще улесни работата със специализирани текстове.

6. Включване на @

Електронната поща на кирилица вече е реалност и е необходимо включване на символа @ на трето ниво над цифрата 2 (виж т.7), за да се избегне превключването на клавиатурната подредба само заради неговото изписване.

7. Въвеждане на трето ниво в клавиатурната подредба

Традиционно при пишещите машини и при много компютърни клавиатура има само две нива на въвеждане. Нормално (малки букви, числа) и „шифт” ниво (главни букви, специални знаци). Компютрите позволяват въвеждането на трето и четвърто ниво, като третото ниво се достъпва с клавиша „десен алт” (AltGr), а четвъртото с „десен алт” + „шифт”. Това ще позволи да се добавят повече букви и знаци — например клавиш за поставяне на ударение, кирилски букви за други славянски езици (включително отпадналите Э и Ы за въвеждане на отделни руски думи при нужда) и т.н.

8. Буквите в интернет разширението .ею

До нашето внимание достигна информацията, че в началото на 2009 г. Европейската комисия е отправила питане до МТИТС кои букви на кирилица да се поддържат в домейна .ею, тъй като българският език е официален в ЕС. Освен българската азбука, са били изпратени и Э и Ы като част от нея. Изхождайки от аргументите по-горе, предлагаме да изпратите официално писмо до организацията EURid и да ги помолите за включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ.

9. Буквите в интернет разширението .бг

Според изготвените правила за домейна .бг в обществен съвет към МТИТС, трябва да се поддържат само букви от българската азбука. По някаква причина обаче РегистърБГ/ИменаБГ нарушават това правило и позволяват регистрация на домейни с буквите Э и Ы. Предлагаме да поставите на обсъждане в обществения съвет включването на тези две букви като заварено положение в правилата, но и на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ по гореизложените причини.

Коментари по темата: „Предлагат промяна на клавиатурната подредба по БДС”

добавете коментар...

 1. Аз

  Не знам колко хора знаят как и от кого е създаван БДС стандарта за клавиатурите, всъщност това го няма в интернет почти никъде, а може би и никъде, нито пък как е променян впоследствие. Тези въпроси са се решавали от други хора навремето, които са били в час, а именно парламентарните стенографи. Сега обаче не е така по пред причини.
  Що се отнася до самата промяна, преди доста години пак имаше такава промяна и имаше информация как е обсъждана и одобрена, но всъщност хората, посочени като участници, нямаха представа за това или не бяха сред живите. Предложителите дори бяха подхлъзнали Майкрософт, че вече е приет такъв стандарт. На едно обсъждане в СУ стана ясно, че нищо не е обсъждано и нищо не е приемано (както е описано в сайта методий). На обсъждането представителят на МС беше станал червен като домат, защото осъзнаваше, че са го излъгали и във Виста вече я имаше “новата фонетична клавиатура”. Възниква въпросът защо им е трябвало на предложителите да пръскат толкова лъжи и да прескачат обсъжданията, и второ, защо е необходимо да се приемат нови стандарти, при условие, че всеки може сам да си направи клавиатура, както примерно съм си направил аз? За какво ще са точно тези стандарти и кой ще ги ползва??? Стенографите пишем в хиляди пъти повече на БДС, отколкото тези от БАН, които предлагат промените в клавиатурата, каква е логиката те да ни налагат стандарти, които самите те няма да ползват, а също и ние? По същата логика, както вече беше казано, ние можем да предложим на БИС да въведе промени в цифрите и компютърът да брои от 1, а не от нула и да имаме цифра 10 – не само на клавиатурата, а въобще?
  А по въпроса с ударенията, преди доста години публикувах в даунлоуд.бг проект за разширена БДС, в която има няколко регистъра с множество знаци, съответно няколко вида ударения, които могат да се слагат над всеки знак, вкл. на въпросителния знак, цифри и даже над скобите и не е никакъв проблем това да се направи, напр. аз натискам алт+к и се появява ударение над предния знак̀. Ако това не се изобразява правилно в съответната програма, има и една камара ударени гласни в клавиатурата, пак с комбинациите с алт, шифт, контрол…
  Накъде върви нашата страна и докога всеки ще се бърка навсякъде?

 2. А.Н.

  Очевидно отпадането на главен ер-малък е недообмислено! Много често заглавия, лозунги и др. се изписват САМО С ГЛАВНИ БУКВИ. Как трябва трябва да се изпише дума която има “ь”? Например така ли: “СИНьО НЕБЕ”?

 3. Един от многото

  Едно нещо ме радва – има размърдване по темата. Докато в България не си поправим писмеността със строга дисциплина, тя няма да бъде приета и след 10 000 години и латиницата ще продължава да я превъзхожда по брой хора, които я използват.

 4. Един от многото

  Ударено И не трябва да съществува като буква, а трябва да има начин за ударение на всички гласни, буквите от глаголицата не са необходими, защото всички на планетата вървят напред, знак за евро трябва да има и самата кирилица е за реформа със стилизация.

 5. Anonymous

  Не знам за тази петиция, но в Win10 някои от тези неща са вече въведени: ѝ, $, €, „кавички“. На клавиатурата в офиса даже имам “ѝ” на две места (тя има поне един клавиш в повече).

 6. Деян

  Отдавна си мечтая за опция с ударения. Допадат ми промените

 7. ха

  Михаил Митов – всички програмни езици използват “.” за десетична запетая. Но в математиката си се ползва запетайка, защото точката е знак за умножение! Международният стандарт в момента казва, че се ползва … точка ИЛИ запетайка за разделител!

 8. Петър

  А къде остана глаголицата?

 9. Anonymous

  В macOS проблемът с ударените гласни е решен със задържане на клавиш (повтарянето в Windows е тъпо и ненужно).

 10. Михаил Митов

  Да вземат да оправят десетичният символ от цифровата клавиатура. Да излиза това, което е зададено в регионални настройки.
  Повечето програми ползват за десетичен разделител символа “.”. Запетаята се позва за разделител на списък.

 11. Colombino

  Далеч по-вероятно е да ми потрябват руски букви, отколкото излезлите от употреба български, които нито знам как се четат, нито къде се ползват.
  За ударението не съм сигурен дали не може да бъде направено с връщане. Т.е. не знам дали е направено, но на машината си има копче за връщане с един знак и може да се сложи само ударението. Освен ударено ‘и’, може да ти потрябва ударение в частицата ‘по’, или а/ъ във вълна и т.н.

 12. ха

  Причината да се вкарват “непотребните” букви е, за да се демонстрира връзката ни с Македония. Старите “македонски” книги преди да дойдат комунистите са именно с тези писмени знаци, а не както е сега със сръбски.

  Между другото някак много странно ми звучи хора, които не ползват БДС да коментират темата. Обзалагам се, че всички в тази тема, но без мен са такива. Така само на Пепа коментара го приемам за нормален.

 13. Пепа

  ще стане както разбутаха фонетиката, вместо да разменят само “в” и “ж”…

 14. Anonymous

  Затова qwerty клавиатурата е масова

 15. АА

  Това със старобългарските букви е абсурдно! Значи махат се две букви които не са в азбуката и се добавят други букви които също не са в азбуката. Що за идиотщина е това? Щом една буква я няма в азбуката значи не трябва я има и в клавиатурната подредба. Който иска разни остарели символи да си направи собствена подредба, но да не го набутва и на останалите в стандарта.

 16. Anonymous

  Т. 3 кърти. Отразява потребностите на 100 човека в България, които и сега се справят. Някои хора просто си нямат достатъчно смислена работа. Половин час трябва да си подредят една дефиниция на каквато си искат клавиатура, ама те са толкова важни, че стандартите искат да разбутат.

Коментар