Honeywell създаде най-мощния квантов компютър

Квантовият компютър на Honeywell е рекордьор по показателя „квантов обем”
(снимка: Honeywell)

Американската корпорация Honeywell, разработчик на електронни системи за управление и автоматизация, обяви, че е създала на най-производителния квантов компютър в света.

За разлика от широко приетия показател „брой кубити” в началния етап на разработка на квантовите компютри, Honeywell говори за „квантов обем”. Този параметър характеризира производителността на компютъра вместо неговата разредност, както е при конвенционалните изчислителни системи.

Факт е, че върху работата на квантовия компютър могат да влияят неблагоприятно много фактори. По-специално, това са честотата на грешките в изчисленията и степента на свързаност на кубита, която изразява връзката между възможностите на квантовото оборудване и способността на системата да разпределя натоварванията.

Понякога работните натоварвания могат да бъдат разпределени само между два съседни кубита, докато в други случаи те могат да бъдат разпределени между кубити, разположени далеч един от друг в системата, без загуба на кохерентност на данните и влияние от честотата на грешките.

Така или иначе, „квантовият обем” на новия компютър, разработен от Honeywell, е 64, което е два пъти повече отколкото на предишната система-рекордьор по този показател, създадена от IBM.

Коментари по темата: „Honeywell създаде най-мощния квантов компютър”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    квантов обем{
    квантова наситеност
    &
    квантова разреденост]

Коментар