CERN планира нов ускорител с дължина 100 км

Големият адронен колайдер не е достатъчен за целите на учените от CERN
(снимка: CERN)

Европейският център за ядрени изследвания (CERN) одобри план за създаване на 100-километров ускорител на частици. Наричат го „Бъдещ кръгов колайдер” (FCC).

Според учените, новият ускорител на частици ще им помогне да се справят със задачите, които не могат да решат с Големия адронен колайдер (LHC).

Планът предвижда изграждане на новия колайдер близо до съществуващия. Ускорителят ще има значително по-големи размери – неговата обиколка ще бъде 100 км срещу 27 км за LHC.

Тунелирането трябва да започне през 2038 година, предшествано от проучване, резултатите от което ще покажат дали е възможно прокарване на тунел на предвиденото място. Ако не, ще се търсят други възможности.

Вторият въпрос е финансирането. Ориентировъчно, за създаване на FCC ще са необходими 21 милиарда евро. За европейските изследователи това е непоносима сума, така че се очаква да бъдат привлечени средства от други страни.

Възможно е за целите на проекта да бъде създадена международна организация с участието на САЩ, Китай и Япония, наред с Европа.

Коментар