Ускоряват Големия адронен колайдер до рекордни нива

Планираното подобрение ще осигури невиждан досега потенциал за научни открития

Мега-тунел под Женева се бори да наследи колайдера на CERN

Огромната тръба ще бъде почти 4 пъти по-дълга и 10 пъти по-мощна