Финтех атлас анализира 19 екосистеми в ЦИЕ

Много пазари в ЦИЕ се превърнаха в истински финтех центрове
(графика: Райфайзен Банк Интернешънъл)

Излезе второ издание на Финтех атлас за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), изготвен от Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ). Документът предоставя задълбочен преглед на 19 финтех екосистеми в региона на ЦИЕ с данни за техния мащаб, най-важните компании и най-големите инвеститори в сектора, както и за готовността на населението да използва мобилно банкиране.

Атласът поставя фокус и върху горещата тема за Отворено банкиране, вследствие втората Директива за платежни услужи (PSD2) на ЕС. Наред с това са включени редица интервюта с предприемачи, основатели на финтех компании, представители на банки и експерти от различни организации, свързани с финтех сектора.

Големият потенциал на региона на ЦИЕ, вече доказан от първия Финтех атлас на РБИ, се потвърждава и в настоящото издание CEE Fintech Atlas 2019, заявиха от банката.

„Не просто отчитаме нарастващ брой на клиенти, които се интересуват от иновативни дигитални решения, а много пазари в ЦИЕ се превърнаха в истински финтех центрове. Това е видно от ръста на инвестициите във финтех сектора, както и от създаването на асоциации и акселераторски програми”, коментира Кристиан Волф, ръководител Стратегически партньорства и екосистеми в РБИ.

Банката организира най-голямата партньорска програма за финтех компании Elevator Lab, която е ценен източник на информация във второто издание на Финтех Атлас. Документът е достъпен за сваляне безплатно, след регистрация, от уебсайта на проекта.

Коментар