България води финтех сектора в Югоизточна Европа

През 2017 г. в България са оперирали общо 70 финтех компании (източник: SeeNews)

България е страната с най-голям потенциал за развитие на финтех сектора в региона на Югоизточна Европа, според доклад, изготвен от SeeNews. През 2017 г. у нас са оперирали общо 70 финтех компании, като броят им и благоприятната стартъп среда са предпоставки за бързия растеж на сектора у нас.

След България се нареждат Румъния с 59 финтех компании и Словения с 15. Като цяло финтех секторът е най-бързо развиващият се в ИТ индустрията и е сегментът с най-висок брой стартъпи. За 2017 г. той се оценява общо на 371 млн. евро в България, Румъния, Словения и Хърватия, по данни от доклада „Югоизточна Европа: Финтек и Иновации“.

SeeNews очаква растеж на българския пазар на онлайн разплащания. Банковият сектор в страната е силно фокусиран върху мобилните технологии, CRM системите, обработката и анализа на данни и виртуализациите. Все още ниската технологична зрялост на обществото, измерена чрез използването на умни телефони и интернет, слабото вътрешно търсене и ниският среден доход могат да забавят развитието на финтех сектора, се посочва в доклада.

България е лидер сред държавите в Югоизточна Европа и от гледна точка на ефективност в областта на иновациите, като заема и престижното 15-то място в света. След страната ни се нареждат Молдова (22-ра в световната ранглиста), Румъния (39-а) и Словения (44-та).

България води и в производството на иновативни продукти, въпреки че заема трето място в региона след Словения и Хърватия, измерено през приноса й в иновациите. Страната ни е на първо място в региона по постижения в областта в групата на държавите с висок среден доход. Според доклада, Югоизточна Европа е най-иновативна в използването на ИКТ и в е-участието на населението, но изостава в предлагането на онлайн услуги от публичната администрация.

През 2017 г. оборотът на българската ИКТ индустрия надвишава 2,5 млрд. евро, което е трикратно увеличение в сравнение с 2010 г. България се нарежда на четвърто място в Европа от гледна точка на петгодишната динамика на иновациите в Класацията за иновации в ЕС 2017, като всяка пета българска компания е внедрила технологична иновация през последните пет години.

Югоизточна Европа е най-бързо развиващият се регион в Европа през 2017 г., посочва докладът. С общ среден годишен ръст на БВП от 3,7% за 2017 г. на Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора, регионът е най-бързо растящият в Европа и е с по-висок ръст спрямо световния, който е 3,5%, според данни на УниКредит Груп.

Движен основно от вътрешното потребление, средният ръст на икономиките в Югоизточна Европа ще продължи да се ускорява, като прогнозите са за ръст от почти два пъти по-висок от средния за Еврозоната от 2,1% до 2019 г.

Коментари по темата: „България води финтех сектора в Югоизточна Европа”

добавете коментар...

  1. ха

    Югоизточна Европа е твърде малък регион! Поне да беше само “източна”, ама не…

Коментар