Големите центрове за данни се удвоиха за пет години

Броят на големите центрове за данни се е удвоил от 2015 г. досега
(снимка: CC0 Public Domain)

Общият брой на големите центрове за данни, собственост на оператори на хипер-мащабируеми облачни услуги, достигна 541 в края на второто тримесечие на 2020 г., сочат данни от скорошно проучване на Synergy Research.

Експертите отбелязват, че броят на големите центрове за данни се е удвоил от 2015 г. насам. Най-високи темпове на растеж все още регистрират Европа и Азиатско-Тихоокеанският регион, но САЩ остават световен център за хостинг на големи центрове за данни. Почти 40% от тези центрове се намират в САЩ.

Освен това популярни дестинации за хостване на дейта центрове са Китай, Япония, Великобритания, Германия и Австралия. Заедно, те заемат 30% от общия брой големи центрове за данни.

През последните четири тримесечия бяха открити нови центрове за данни в 15 различни страни. Повечето от тях се появяват в САЩ, Южна Корея, Швейцария, Италия, Южна Африка и Бахрейн.

Сред операторите на хипер-мащабируеми облачни услуги най-активно отваряха нови центрове за данни Amazon и Google – на тях се падат повече от половината от съоръженията, пуснати в експлоатация през последните 12 месеца. Висока активност демонстрират също Microsoft и Oracle.

Статистическите данни на Synergy Research показват, че над 70% от всички хипер-центрове данни се намират в помещения, наети от операторите на дейта центрове или собственост на партньори-доставчици на хипер-мащабируеми услуги.

В своето проучване експертите анализират дейностите на 20-те най-големи доставчици на облачни и онлайн услуги, вкл. SaaS, IaaS и PaaS, както и оператори на търсачки, социални мрежи, онлайн магазини и сайтове за игри.

Водещите облачни доставчици Amazon, Microsoft, Google и IBM притежават най-обширните мрежи от центрове за данни като географско покритие. Всяка от тези компании има центрове за данни, разположени в поне 60 държави в три от четирите основни региона – Северна и Латинска Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и EMEA.

С обширна география на местоположението на центровете за данни е и Oracle. За останалите участници на пазара центровете за данни обикновено са концентрирани или в САЩ (Apple, Facebook, Twitter, eBay), или в Китай (Alibaba, Baidu, Tencent).

Коментирайки проучването, главният анализатор на Synergy Research Джон Динсдейл отбеляза, че през последните осем тримесечия са отворени 100 нови големи центъра за данни, 26 от които през първата половина на тази година. Още 176 нови дейта центъра са на различни етапи на планиране и изграждане.

Коментари по темата: „Големите центрове за данни се удвоиха за пет години”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Свръх капацитет – бясна конкуренция в сектор с много инвестиции и бързо остаряване ; идват фалити.

Коментар