Модулни центрове за данни драстично намаляват разходите

При модулните центрове за данни разходът е в пъти по-малък отколкото при традиционните
(снимка: Swedish Modules)

Пазарът на модулни центрове за данни в глобален мащаб ще достигне обем от 35 милиарда долара през 2026 година, сочи ново проучване на анализаторите от Global Market Insights. В доклада те посочват, че развитието на „силно свързани устройства” и възприемането на технологии като IoT и „големите данни” ще генерират голямо количество трафик на данни, което ще доведе и до повишени изисквания за съхранението. Този експоненциален растеж на данните ще окаже силно влияние върху инвестициите в съоръжения за центрове за данни и растежа на доставчиците на облачни услуги в световен мащаб.

Модулните центрове за данни са проектирани за гъвкаво добавяне на нов капацитет. Те могат да осигурят допълнително място за съхранение на данни в рамките на 3-4 месеца, което е близо шест пъти по-бързо от конвенционалните центрове за данни. Това бързо разрастване премахва всички затруднения, които възникват при конвенционалните центрове за данни по време на инсталирането на нови ИТ услуги.

Наред с това модулите могат да се подменят или надграждат с по-ново оборудване, когато достигат края на живота си. Така се осигуряват отлични условия за увеличение и намаляване на разходите.

Ако разходите за центровете за данни бъдат представени като долар на ват (USD/ват), то средният разход в индустрията е 10 USD/ват за мощност и охлаждане, докато при модулните центрове разходът е около 2 USD/ват, казват от Global Market Insights. Това говори за драстично намаляване на капиталовите разходи и подобряване на спестяванията.

Движещи сили

Телекомуникационните компании ще са един от ключовите фактори, що се касае до центровете за данни. Сега те се стремят да предоставят надеждни и стабилни мрежи на прага на петата генерация далекосъобщителни услуги. Центровете за данни на телекомите ще позволят на компаниите да посрещнат различните изисквания за съхранение на данни и така да отговорят адекватно на нуждите на потребителите. Ключови тук ще са разпространението на интелигентни устройства и потребителското търсене на защита на информационните „активи”.

Горепосочените фактори ще имат нарастващо значение през следващите години. Например, през декември 2019 г. Verizon започна партньорство с AWS, за да разгърне модулни центрове за данни за своите клиенти в САЩ. Центровете за данни ще използват 5G безжичната свързаност на Verizon, за да предоставят нови решения за облачни изчисления за крайните потребители. Такива фактори водят до растежа на пазара на модулни центрове за данни.

Здравната индустрия ще е друг ключов фактор, предвижда Global Market Insights. Тя се трансформира бързо чрез възприемането на съвременни технологии на фона на променящия се демографски пейзаж.

Предвижда се глобалната здравна индустрия да инвестира 2,7 трилиона щатски долара всяка година в ИТ инфраструктура, включително центрове за данни, само през 2020 г. Това ще доведе до трансформиране на начина на управление на здравните услуги и до големи инвестиции в центрове за данни за администраторите на здравните системи.

Съвременните технологии като компютърна томография, ЯМР и широкото използване на софтуер за видеоконферентни връзки с цел отдалечено взаимодействие с пациентите ще стимулират търсенето на мащабируеми и гъвкави съоръжения за центрове за данни.

Технически преимущества

Функционалните модули „всичко в едно” предлагат бързо внедряване и по-малко консумация на енергия в сравнение с традиционните модули. Те се комбинират в стандартни контейнери за доставка. Тези центрове за данни осигуряват лесно транспортиране, съхранение и надграждане, помагайки на предприятията да намалят разходите за инсталиране. Изискват ниски първоначални инвестиции и предлагат голяма гъвкавост при мащабиране предвид изискванията на бизнес-инфраструктурата.

Географско разпределение

Пазарът на модулни центрове за данни в Северна Америка се сочи като първенец от гледна точка на ранно възприемане на модерните технологии. Фактори като високото разпространение на нововъзникващите технологии, съчетано с нарастващото потребление на онлайн видео и аудио съдържание, ще повлияят на растежа на пазара.

Бързият напредък в новите технологии, услугите за ИТ инфраструктура и IoT ще насърчават облачните доставчици да разширяват своите центрове за данни, за да покрият нарастващите изисквания.

Правителствата на няколко от големите държави, включително САЩ, Индия, Китай, Обединеното кралство, Германия, Франция и Сингапур, ще инвестират сериозно в изграждането на модулни центрове за данни, за да подобрят ефективността на правителствения и отбранителния сектор.

Коментар