Идва време за обединяване на инфраструктури

Споделеният достъп на инфраструктурата на различни оператори носи много ползи
(снимка: CC0 Public Domain)

Италия нареди на държавната комунална компания Enel да направи всичко възможно до края на юли да постигне сделка с Telecom Italia относно плановете за създаване на единна широколентова мрежа в страната. Случката е част от по-цялостна тенденция за обединяване на различни инфраструктури с цел улесняване на изграждането на широколентови мрежи и намаляването на разходите за тях.

Италия се надява да изгради „обединена мрежа”, която съчетава активите на Telecom Italia (TI) с тези на Open Fiber – оператор на комуникационни трасета на едро, който е собственост на Enel и държавния кредитор Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Така страната се надява да ускори затварянето на „дигиталната пропаст”, пише Ройтерс, позовавайки се на информиран източник. TI преговаря от месеци за сливане на активите на своята мрежа от оптични влакна с тази на Open Fiber, но за момента без успех – заради разногласия по въпроси като управлението и регулирането.

Картината загатва за тенденция, която тепърва ще се наблюдава в идните месеци не само в Италия, но и в много други страни по света. Компаниите, изграждащи комуникационни системи, могат да получат достъп до различни инфраструктури от друг вид – тръбопроводи, електропреносни трасета и т.н., за да се облекчи изграждането на нови комуникационни трасета. Подобен процес тече, например, във Великобритания.

Идеята е телеком операторите да могат да вградят оборудването си в т.нар. „пасивна инфраструктура”, собственост на други оператори, за да се намали времето за изграждане на новите мрежи и в същото време да се редуцират разходите. Това може да включва полагането на инфраструктурни компоненти за телекомуникационни мрежи в тръби, шахти и тунели, които са собственост на фирми за услуги по осигуряване на електричество, газ, вода и канализация.

Намаляване на разходите

До около 80 на сто от цената на изграждането на нови широколентови трасета се формира от полагането на нови канали и стълбове за телеком-инфраструктури. Затова използването на съществуващата пасивна инфраструктура може драстично да намали разходите. Там, където разгръщането на комуникационните мрежи е държавен приоритет, правителствата търсят всички възможни средства да насърчат облекчаването на разходите и съкращаването на времето за изграждане на новите комуникационни системи. В помощ на операторите на телеком-мрежи се насърчава сътрудничеството и използването на вече съществуващите физически инфраструктури като кабелни канали, стълбове, мачти, тръби, инспекционни камери, шахти, шкафове и антенни инсталации.

Подобно на Италия, и Великобритания търси как да обедини инфраструктурите на телекомите с тези на други комунални дружества. Очаква се скоро да бъдат въведени нови регулации, които да позволят на телеком операторите да имат достъп до милиони километри подземни мрежи, шахти и кабелни канали. Самите широколетови оператори ще могат по-лесно да споделят своите собствени широколентови трасета.

Бонус възможности

Освен съкратеното време за изграждане на инфраструктура и намаляването на разходите за телеком-операторите, подобно сътрудничество може да донесе ползи и за операторите на другите инфраструктури – тунелите, шахтите и др. Така например, наличието на кабели за пренос на данни в една ВиК мрежа позволява монтирането на сензори и датчици, чрез които да се следят параметрите на водоснабдяването в реално време. Това води до по-добро управление на водните ресурси, по-бързо и по-точно откриване на повреди и течове, съответно по-бързото им отстраняване.

Предизвикателства

Все пак тази „win-win” ситуация не минава без своите предизвикателства. Понякога кабелните инфраструктури са препълнени и просто няма място за повече кабели. В други случаи може да се окаже, че наличните мрежи са твърде стари и опасни, което означава, че използването им носи по-скоро риск, отколкото възможност. Използването на електропреносните мрежи и табла пък изисква инженерите, които изграждат комуникационна инфраструктура, да бъдат добре обучени за работа с електрически кабели и системи.

Въпреки това споделеният достъп носи много ползи и си струва усилието за проучване, подготовка и постигане на споразумения за достъп до инфраструктури на оператори на други видове мрежи.

Коментар