Отличиха 13 учители като „дигитални новатори”

Учителите „дигитални новатори” получиха награди на церемония в ТехноМеджикЛенд
(снимка: БАИТ)

Конкурсът „Дигитални новатори в образованието”, организиран от БАИТ, отличи 13 учители от цялата страна. Те получиха своите награди днес на официална церемония в ТехноМеджикЛенд.

Конкурсът се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Велчев и излъчи по трима победители в четири категории, като бе връчена и една поощрителна награда.

Победители в категория „Иновативен подход за преподаване”:

 1. Мария Домовчийска, ОУ „Христо Ботев”, гр. Раковски
 2. Петя Николова, СУ „Никола Войводов”, гр. Враца
 3. Петя Велева, ЧОУ „Томас Едисън”, гр. София

По решение на журито бе присъдена и една поощрителна награда на Радка Костадинова, СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец.

Победители в категория „Най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители”:

 1. Николай Данев, СУ „Акад. Емилиян Станев”, гр. София
 2. Таня Коларова, СУ „Кирил и Методий”, с. Нова махала, общ. Батак
 3. Станимира Савова, ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Варна

Победители в категория „Технологични иновации”:

 1. Елица Цонева, ЧОУ „Томас Едисън“, гр. София
 2. Десислава Димитрова, ИСУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград
 3. Зорница Йорданова, ЦДО/СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково

Победители в категория „Мултиплициране на иновативните учебни решения”:

 1. Даниела Попова, СУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив
 2. Десислава Цокова, ПГ „Асен Златаров”, гр. Видин
 3. Албена Кискинова, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Куртово Конаре

В допълнение, министър Красимир Вълчев връчи две специални грамоти: на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД – за изграждане на единна национална платформа за електронно обучение в помощ на дигиталното образование, и на  Николай Илиев, управител на „Некст Лаб” ЕООД, който дари компютърна техника на 66 деца от Монтана.

По мнението на учителите, които се включиха в конкурса, „неочакваната” учебна 2019/2020 г. им  дала изключително много възможности да „надскочат себе си”, да излязат „от коловоза на ежедневието”, да открият „нови начини на вдъхновение”, както и  „уникални и незаменими възможности за обучение, които могат да съществуват само в онлайн среда”.

Учителите изразиха своето убеждение, че дигиталните уроци и ИКТ са приложими в образованието и са бъдещето на съвременното българско училище, както и че дистанционната форма на обучение се оказа ефективен метод на преподаване и може да се прилага успоредно с нормалния  учебен процес.

„Неочакваната” учебна година даде възможности на учителите да „надскочат себе си”
(снимка: БАИТ)

Родители споделят, че са впечатлени от работата на учителите, положили огромни усилия, труд и търпение към децата им, и оценяват факта, че „в това извънредно положение за страната, благодарение на работата на учителите, децата успяха да получат нужните знания”.

Учениците, от своя страна, изразяват желание, когато се върнат към предишната класическа форма на обучение, да се запази дистанционната форма, която по думите им е „по някакъв начин „провокация” към мозъците им” и ги стимулира да учат и да търсят различни източници на информация.

Общият брой кандидатури, подадени в четирите категории на конкурса, бяха 228. Най-много учители кандидатстваха в категорията Иновативен подход за преподаване – 87.

Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории, получиха парична награда от 1000 лв., продукт за киберзащита на персонални компютри, ваучери за посещение на курсове по избор и ваучер за професионално ориентиране на учениците за цяло училище.

Класиралите се на 2-ро и 3-то място получиха различни електронни устройства, софтуер за сигурност и ваучера за курсове.

Коментар