Какви рискове крият уредите за умния дом

Умните системи в дома трябва да са надеждни, здрави и сигурни, както и постоянно поддържани
(снимка: CC0 Public Domain)

Да не се притесняваме дали технологиите в дома ни функционират както трябва, дали автомобилът ще запали, дали хладилникът ще работи и дали бойлерът ще има топла вода за къпане вечерта – това ни създава усещане за сигурност. Оттук произтича нуждата индивидуалните потребители да са внимателни при избора на уреди за т.нар. умен дом.

В самолетите има множество дублиращи системи за контрол. Ако нещо блокира или откаже, ситуацията пак може да бъде овладяна. Но при системите за автоматизация на сгради подобен подход не е рентабилен – особено на жилищния пазар. При сградите технологията трябва да може да издържа на трудни условия и да поддържа постоянно интензивно използване.

Никой собственик на каквато и да е домашна автоматика не може да рискува компрометирането на системите си за управление. Все по-важно става предпазването от хакване чрез сложни дигитални атаки. Това ще рече, че системите, инсталирани в сградите, трябва да са надеждни, здрави и сигурни, както и да бъдат постоянно поддържани и модернизирани.

В комерсиалните сгради инсталациите са скъпи и се следят и поддържат постоянно. При жилищните сгради обаче не е така. Инсталациите за автоматизация на жилищни сгради могат да бъдат много различни от търговските.

Спиране на поддръжката

Продуктите за т.нар. умен дом обичайно разчитат на интернет и Wi-Fi комуникации. Развиващият се характер на този пазар може да се усложни още повече от постоянно променящите се мрежови стандарти, особено обещанието за все по-бързи мобилни мрежи, които ще изместят домашната Wi-Fi система. Актуализациите и надстройките се правят, но това може да има и своя недостатък. В крайна сметка някой ден хардуерът вече не е в състояние да поддържа новия софтуер и става „остарял”.

Сигурността се сочи от производителите на продукти за интелигентния дом като водеща причина за спирането на някои продукти от пазара. За съжаление, тъй като някои са базирани на „облачни системи”, цялата функционалност може да бъде загубена. Потребителят остава с един нефункциониращ хардуер и трябва да плати отново за ново решение. Това може да остави горчив вкус в устата.

Такъв е случаят, например, с производител на осветителни системи, управлявани чрез облачен сървър, който обяви наскоро, че ще спре поддръжката на своя хитова линия осветителни тела на 31 август 2021 г. След това услугата и поддръжката на тази линия ще бъдат преустановени. Междувременно след 30 април 2020 г. вече не се предоставят актуализации за софтуера за някои от продуктите от въпросната продуктова линия. В резултат, уредите нямат съвместимост с Google Assistant и Alexa. А производителят на крушките призова клиентите си да надстроят системите си до нов модел.

Всичко това говори красноречиво за проблема с оборудването за умния дом. Някой ден производителят решава да спре производството и поддръжката на дадения продукт и ние, домашните потребители, оставаме да се чудим какво да правим с нефункциониращите устройства и какви нови аналози да купуваме.

Остава и въпросът за надеждността на интернет връзките, по-специално на Wi-Fi рутера. Понякога те са с много ниско качество. В случая с облачните решения, които преминават през Wi-Fi рутера, постоянният въпрос за сигурността на информацията остава нерешен. Дори ако мрежата е защитена, какво прави собственикът на облачната услуга с индивидуалните данни на потребителя?

Съображения при покупка

Изборът на система за домашна автоматизация трябва да е сигурен, рентабилен и да има приемлив живот. Това, че е съвместим с по-стари протоколи и продукти, както и че е напълно „доказан за бъдещето”, носи допълнителни предимства. Устройството трябва да е в състояние да се справи със сложните изисквания за управление на енергията, които ще се появят с развитието на микрогрид мрежите и системите за комуникация автомобили-мрежа.

Решението трябва да бъде годно за поддръжка и обновяване. Който иска добавки като гласов контрол, трябва да знае, че това следва да е система по собствени избор и тя да е като допълнителен функционален слой. Този допълнителен слой може да бъде например обикновена брава на вратата или модул за гласово управление. Гласовият контрол може да бъде улеснение, но може и да е много съществена система за управление, ценна например за хора с увреждания.

Разработчиците на жилищна автоматика трябва да предлагат решение, което да е напълно функционално през цялото време на ползване, колкото и да трае това. Според някои специалисти, придържането към протокола KNX като основа за всички решения за сградна автоматизация носи достатъчно гаранции.

KNX решенията дават пълен контрол на потребителя и гъвкавост на изпълнителя. Няма зависимост от облачни сървъри, няма месечни такси, а информацията е безопасна. Но най-вече – няма риск от остаряване, защото системата е в крак с постоянно променящата се технология.

Коментар