Отвориха лаборатория за чисти технологии в СУ

Във Факултета по химия и фармация в СУ вчера бе обявено откриването на нова лаборатория
(снимка: Технически университет – Габрово)

С модерна апаратура е оборудвана новата лаборатория за „Дисперсни системи и реология в чистите технологии” на Факултет по химия и фармация в СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи”, стана ясно на официалното откриване вчера.

С помощта на новата апаратура ще се определя размерът на микронни частици, ще се характеризира структурата на дисперсните системи и тяхната реология, както и повърхностната енергия и омокряне на микронни капки върху твърди повърхности.

Лазерната дифракционна система за определяне размера на микронни частици в дисперсии и системата за определяне на контактни ъгли е финансирана в рамките на проект  Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 289 400 лв. без ДДС.

Новата апаратура е разположена в ремонтирано помещение във Факултет по химия и фармация. Закупените апарати имат много широк спектър на приложение в индустрията в областта на новите материали. Изследователският екип вече е провел редица изследвания, а техните резултати са публикувани в престижни научни списания.

Апаратът лазерен дефрактометър се основава на метода на лазерната дифракция и позволява да се измери разпределението по размери на различни обекти като емулсии, суспензии и аерозоли. Познавайки размера на частиците, изследователите могат да управляват функционалните характеристики на материалите, като по този начин техните изследвания намират широко приложение в много области като индустриални дисперсни системи за производството на соларни панели, битова химия, препарати за медицината и др.

Системата за определяне на контактни ъгли измерва контактен ъгъл и повърхностна енергия. Тези две характеристики са много важни при охарактеризиране на свойствата и съвместимостта на материалите, както в индустрията, така и в битовата химия и хранително-вкусовата промишленост. Апаратът използва високоскоростна камера с голяма резолюция, което позволява да се извършат голям брой измервания, включително и при динамични условия.

Проектът за интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии е със срок до 30 ноември 2023 г. Общият бюджет е в размер на 23 569 719, 17 лева, от които 20 034 261,29 лв. европейско и 3 535 457,88 лв. национално съфинансиране. Чрез проекта ще бъдат създадени над 30 лаборатории, разположени в реконструиран и модернизиран сграден фонд.

Водещи изследователи и техните екипи вече извършват пазарно-ориентирани научни изследвания в приоритетната за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии”.

Бенефициент (партньори по проекта) са Технически университет – Габрово, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

Коментар