ФНИ обяви научни конкурси с бюджет близо 12 млн. лв.

Български и международни учени могат да участват в новите конкурси на ФНИ
(снимка: CC0 Public Domain)

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и се очаква да привлекат перспективни учени с международни резултати у нас, съобщиха от фонда.

По-конкретно, Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви покана за участие в три нови конкурса:

Конкурсът по Националната научна програма „Петър Берон и НИЕ” 2020 цели да привлече у нас перспективни учени (независимо от националността) с международно признати резултати. По този начин програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаване на устойчива научна и иновационна среда и за развитие на конкурентна високотехнологична икономика у нас.

„Петър Берон и НИЕ” е аналог на Европейската програма „Мария Склодовска Кюри” и прилага принципа „Знак за качество”. Научните области за програмата са: Химия; Обществени и хуманитарни науки; Икономически науки; Информатика и инженерни науки; Околна среда и науки за Земята; Науки за живота; Математика и Физика.

Другите два конкурса ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България, включително изследвания на млади учени. Научните области, в които могат да бъдат подавани проектни предложения, са: Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки и Хуманитарни науки.

Традиционно конкурсите на ФНИ като основен национален инструмент за финансиране на фундаментални научни изследвания предизвикат активен интерес в академичната и научна общност. Новост в тазгодишната сесия на „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.” е, че максималната сума за всеки отделен проект със срок на изпълнение до 36 месеца е до 120 000 лв., но допълнително могат да бъдат заявени още до 50 000 лв. за научна апаратура. По този начин общата максимална сума за проект, при изпълнение на условията на процедурата, достига до 170 000 лв.

В сесията за фундаментални изследвания на млади учени е запазена максималната сума от 30 000 лв. за всеки отделен проект с продължителност до 24 месеца. Така ще бъде насърчено участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност.

Коментар