5 термина за сигурността на печат объркват потребителите

Защитата на печат е сред основните приоритети на японския производител Brother
(снимка: Brother)

Потребителите, които не са ИТ специалисти, не подозират, че офис машините за печат трябва да бъдат също толкова сигурни, колкото и другите устройства в мрежата. Ако те бъдат пренебрегнати, бизнесът рискува да предложи на хакерите лесна „задна вратичка”. 

Докладът „Global Print Security Landscape” на Quocirca сочи, че 11% от всички пробиви в сигурността произтичат от принтера, а 59% от бизнесите са се сблъсквали поне веднъж със загуба на данни, свързана с печата, през последните 12 месеца.

Повечето хора просто приемат сигурността на устройствата си за даденост. Затова, по всяка вероятност, най-честата причина за пробиви в сигурността при печат са случайните действия на вътрешните потребители.

Ето защо е важно потребителите да овладеят жаргона за сигурността на печата. Японската компания Brother публикува Топ 5 обяснения на жаргона за защита на печата, които служителите в компаниите следва да знаят:

Фърмуер

Какво е това? Фърмуерът е програма, инсталирана на принтера ви, когато е произведен.

Какво прави? Това е бордовият софтуер, който управлява функциите на принтера ви.

Защо ви е необходим? Фърмуерът е „мозъкът” на вашия принтер – и трябва да бъде обновяван редовно, за да се поправят възникналите проблеми, да се добавят нови функции и да се поддържа защитата на сигурността.

Криптиране

Какво е това? Криптирането е метод за защита, при който данните са „разместени” и могат да бъдат разчетени само при получателите с правилния „таен код” (познат като ключ за декриптиране).

Какво прави? Криптирането поддържа вашите данни поверителни, като ги защитава при прехвърляне, и прави невъзможно четенето им от хора, които нямат правилното разрешение за достъп.

Защо ви е необходимо? Ако изпращате, получавате, съхранявате или разпечатвате чувствителна информация, криптирането подобрява сигурността на вашата комуникация.

Протоколи

Какво е това? Набор от правила или процедури, регулиращи обмена на данни между устройства като компютри и принтери.

Какво правят? Те определят какъв вид данни могат да бъдат предавани, кои команди се използват за изпращане и получаване на тези данни и начина, по който се прехвърлят тези данни.

Защо са ви необходими? Устройствата, направени от различни производители – или различни видове устройства (компютри, принтери, сървъри и т.н.) – трябва да поддържат едни и същи протоколи, за да комуникират помежду си.

Блокиране на IP

Какво е това? Блокирането на IP е метод за защита, използван от фирми, които позволяват отдалечен достъп, за да се защитят от неоторизиран достъп до тяхната мрежа.

Какво прави? Блокирането на IP предотвратява неупълномощените потребители да имат директен достъп до вашите принтери и да заобикалят защитата на вашия сървър за печат. Упълномощените потребители ще запазят достъп, но всички други IP адреси ще бъдат задължени да поискат достъп.

Защо ви е необходимо? Не само предотвратява потенциално враждебни или неоторизирани IP адреси да се свързват с поща, печат или интернет сървъри, но е полезно и ако искате да наблюдавате или ограничавате прекомерната или неоторизирана употреба на принтера.

Заключване на функционалности с цел защита (Secure Function Lock)

Какво е това? Това е функция на контролния панел, която ограничава достъпа на потребителите до настройките и определени функции на принтерите ви.

Какво прави? Позволява ви да конфигурирате пароли за избрани потребители, да контролирате достъпа до функциите на принтера и дори да контролирате разходите като задавате месечни лимити на разпечатките.

Защо ви е необходимо? То подобрява изискванията за сигурност на вашия офис и помага да управлявате оторизациите, като контролира кой може да има достъп до определени функции на вашите устройства.

За Brother защитата на печат е сред основните приоритети. Компанията предлага опцията PrintSmart Secure Pro – функция за защита на документите, която намалява рисковете за сигурност при печат и помага на потребителите да спазват изискванията на разпоредбите за защита на данните.

Потребителите могат да събират документи от всеки принтер, свързан към сървъра PrintSmart Secure Pro – но те ще се нуждаят от ПИН код или автентикация с NFC карта, за да активират отпечатването. Така чувствителната или поверителната информация се вижда само от желания получател и остава конфиденциална.

Коментар