ТУ-София отваря лаборатория по вградени системи

Нова лаборатория в ТУ-София посреща нуждите от специалисти по вградени системи
(снимка: Технически университет – София)

Техническия университет – София ще открие утре, 20 октомври, лаборатория по вградени системи във Факултет Автоматика. В нея ще се обучават магистри от най-новата специалност на факултета „Вградени системи за управление”.

Лабораторията е с капацитет 18 места за лекции и семинарни упражнения и 9 лабораторни места, оборудвани с компютри и комплекти за разработване на вградени системи за управление. Студентите ще усвоят базови знания по принципите и методите на автоматизираното управление, които ще се имплементират във вградените системи за управление.

Отварянето на лабораторията посреща нуждите от нови решения за комуникации и управление между хора и машини. Вградените системи за управление присъстват навсякъде в ежедневието ни – във всеки мобилен телефон, в потребителската електроника, в автомобилите, самолетите и всички модерни транспортни средства, както и в индустриалните процеси, подчертаха от университета.

Лабораторията е обновена и оборудвана с помощта на компанията Костал Софиясофт България ЕООД – разработчик и производител на електроника и електромеханични компоненти за автомобилната индустрия.

Коментар