Дигиталните умения стават ключови за пазара на труда

Инвестициите в учене през целия живот, както и в развиване на дигитални компетенции осигуряват ключови предимства на хората в новите условия на пазара на труда
(снимка: предоставена от Microsoft)

Възходът на технологиите трансформира пазара на труда, като доведе до автоматизиране на работни места и процеси, от една страна, и до появата на нови търсени длъжности, от друга.  Промяната в начина на работа се случва по-бързо от всякога – служителите и бизнесите се адаптират към редица икономически предизвикателства, наложени от кризата в здравеопазването, технологичната революция и климатичните промени. Тази промяна превърна дигиталните умения в ключови компетенции за пазара на труда. 

Според доклад на Световния икономически форум, до 2022 г. 54% от служителите в глобален мащаб ще се нуждаят от преквалифициране или повишаване на уменията. Европейската комисия очаква, че през 2020 г. 90% от работните позиции ще изискват дигитални познания. Но голяма част от организациите (88%) не са предприели конкретни стъпки, за да се справят с липсата на цифрови умения на екипите си.

Компаниите от Централна и Източна Европа, които са въвели в дейността си използване на облачни технологии, съобщават за 35% повишено търсене на служители с цифрови умения спрямо компаниите, които не са започнали работа в облака. Но бизнесът се сблъсква с криза: едва 3,5% от служителите в региона днес напълно отговарят на нуждите на организациите от цифрови познания. Предвид този факт, бизнес лидерите трябва да възприемат програмите за квалификация като критични за мисията на компанията, а не като оперативна инвестиция.

Без подходящите ролеви умения, бизнесът ще се бори да се адаптира, за да остане конкурентоспособен и иновативен. Уменията са от съществено значение за възстановяване, преобразуване и растеж. Фирмите, които инвестират в обучение, отчитат 24% по-висок марж на печалбата.

Част от служителите са на мнение, че повишаването на квалификацията, особено що се отнася до дигиталните компетенции, може да бъде инициирано от самите тях. Сред тях е Кристина Сaпунджиева, която от години работи в техническия отдел в българския клон на голяма международна компания. „Работата и образованието ми позволяват да се чувствам достатъчно уверена, що се отнася до цифрови умения. Но иновациите и революционното развитие на технологиите, на които сме свидетели ежедневно, ме карат да търся сама усъвършенстване на уменията си”, споделя тя.

Заради интерeсите си и убедеността, че рано или късно във всекидневието ни всеки ще трябва да разбира поне от писане на софтуерен код на базово ниво, Кристина се е мотивирала да започне курсовете за програмисти от инициативата на Microsoft, LinkedIn и GitHub, която има за цел да помогне на 25 милиона души в свeтовен мащаб да добият дигитални умения, нужни за новата икономическа реалност. „В момента не мисля за смяна на заетостта, а как да се развивам и да съм адекватна в новата икономическа реалност”, казва Кристина. Според нея, ученето през целия живот е сред нещата, на които трябва да наблегне обществото днес. „Няма как да останеш статичен, когато всичко около теб се променя”, споделя още тя.

Според Deloitte, чрез обучението организациите инвестират в необходимите квалификации на техните служители. Обучението през целия живот е цел, която, за да бъде постигната, трябва да бъде част не само от работния процес, но и от начина на живот на хората.

Обучението през целия живот вече не е само част от работния процес, но и от начина на живот на хората
(снимка: предоставена от Microsoft)

Диляна Димитрова, която взима решение да смени професионалното си поприще, споделя: „Години наред се занимавах професионално с журналистика. Такова е и образованието ми. Развитието на технологиите обаче дава много повече възможности за работа”. Тя записва курсове по дигитален маркетинг, магистратура по специалността и започва работа в тази сфера. Според нея, обучението през целия живот, както и възможността за повишаване на знанията и уменията, са сред нещата, на които всеки трябва да наблегне.

„Всичко се развива с изключителни темпове, особено що се отнася до цифровизацията. Никой не може да очаква, че ще е адекватен на пазара на труда или дори на реалността, ако си позволи застой”, казва Диляна. Тя е изключително доволна е от решението си и смята, че новата ѝ професия – специалист по дигитален маркетинг – е идеална за работещите жени. „Основното притеснение е, че технологиите ще отнемат работни места – напротив, аз съм доказателство, че ще създадат”. За да може да работи по специалността, на Диляна се налага всяка година да подновява сертификатите си или да добавя нови.

Според проучване на Global Knowledge, 93% от работодателите смятат, че сертифицираните служители носят по-голяма стойност за организациите си. Прегледът на свободните позиции, удобно събрани на едно място в помощ на кандидатите, показва, че работодателите търсят специалисти с доказани умения.

От Microsoft са изчислили, че през следващите 5 години глобалната икономика може да поеме около 149 милиона нови технологично ориентирани работни места.  Изпълнителният директор на организацията Сатя Надела заключава: „Видяхме как дигиталната трансформация за две години се случва за два месеца”. Организациите, независимо дали са големи или малки, трябва да се адаптират към тези неочаквани промени както никога досега и да развиват по-дигитален модел на работа.

„По наши изчисления дигиталната трансформация ще се отрази на всеки сектор на пазара на труда в глобален мащаб – от производството на храна до здравеопазването и автомобилната индустрия. В Microsoft силно вярваме, че трябва да направим всичко възможно и да осигурим на обществото необходимите дигитални умения, за да се трансформира и просперира. В Централна и Източна Европа сме свидетели на силно нарастващата необходимост сред служителите да се квалифицират и преквалифицират. Според последното ни проучване, 96% от служителите в региона са силно мотивирани да участват в обучителни програми, за да са успешни във века на бързо развиващите се технологии”, казва Калин Димчев, изпълнителен директор на Microsoft България и ръководител на изпълнителните директори от региона CEE Multi-Country.

Едва 3,5% от служителите напълно отговарят на нуждите на компаниите от цифрови познания
(снимка: предоставена от Microsoft)

Изследване на Pew Research Center показва, че 85% от анкетираните намират така наречените „soft skills” – умения, които дават възможности за ефективно и хармонично взаимодействие с други хора, за изключително важни в ежедневната работа. По друг начин казано, ориентираните към хората подходи са от изключително значение, както е било и досега – може би дори и в по-голяма степен, като се има предвид тяхната устойчивост във време, в което технологиите се развиват с бясна скорост.

Изхождайки от необходимостта за развитие и утвърждаване на силни личностни умения, Microsoft, LinkedIn и GitHub създадоха специални учебни канали, които да помогнат на служителите да усвоят тези знания успешно.

Възможността за развиване на качества като ефективно слушане, фокусиране и адаптиране към неочаквани промени са само част от нещата, върху които хората трябва да се съсредоточат – както чрез учене, така и чрез практика.

Също така креативността, критичното мислене, дистанционната и виртуалната работа в екип са умения, които са от решаващо значение за всяка организация.

А реалността днес налага трансформация на работната сила. Това беше сред най-дискутираните теми по време на Световния икономически форум в Давос. Може би едно от най-успешните обобщения на днешната реалност е, че работните места на бъдещето може да са създадени от технологичния напредък, но са изключително хуманистични и човекът е в центъра на тяхното функциониране.

Коментар