AI тест разкрива психологическата възраст

Изкуственият интелект вече открива признаци за психологическо стареене
(снимка: CC0 Public Domain)

Тест, базиран на изкуствен интелект, идентифицира ключови признаци на психологическо стареене у човека. Разработката е дело на компанията Deep Longevity, специализирана в създаване на изкуствен интелект за проследяване на стареенето на човека и удължаване на продуктивния живот.

Преди няколко години социалните мрежи бяха залети с резултати от тестове за „психологическа възраст”. Потребителите бяха изненадани, че „всъщност са на 17 години, но психологически – на 43”.

Новият AI тест на Deep Longevity има солидна научна основа. Екипът на компанията се надява, че неговите изследвания ще помогнат да се разбере ролята на психологическия часовник на човека за цялостното стареене, както и за подобряване на психичното здраве и чувството за младост.

За създаване на теста, описан в сп. Aging, са използвани две прогностични технологии: PsychoAge, която предсказва хронологичната възраст, и SubjAge, която описва на колко години се чувства човек. С помощта на алгоритми за изкуствен интелект, учените се опитали да разберат кои характеристики са подходящи за определени възрастови групи и дали те могат да бъдат използвани за създаване на AI, който да предскаже „духовната” възраст.

Софтуерните модели са обучени с набор от над 10 000 въпросника, попълнени от хора на възраст от 25 до 75 години. Въз основа на техните отговори, изкуственият интелект анализира личните качества и определя кои отговори се дават най-често при определени възрастови групи.

Резултатите разкриват интересни корелации, включително между психологическо стареене и смъртност, като някои психологически убеждения (като „да живееш в настоящето”) са силно свързани с висок риск от смъртност. Изследователите отбелязват, че някои убеждения са дори по-силно свързани със смъртността, отколкото здравословните проблеми, докладвани от участниците.

Изследователите също така откриват, че при участниците с по-високи нива на SubjAge има по-висок риск да умрат от каквато и да е причина. Също така, при хора, чиято психологическа възраст надвишава действителната с повече от 5 години, рискът от смъртност се увеличава два пъти в сравнение с тези, които имат еднаква хронологическа и психологическа възраст.

Коментар