Десетки български учени са сред най-добрите 2% в света

25 учени от БАН, както и други български изследователи се нареждат сред най-добрите 2% в света
(снимка: CC0 Public Domain)

Десетки изследователи от БАН попадат сред първите два процента топ учени в света, според новата класация на Стандфордския университет, съобщиха от академичната институция.

Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 под-области. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др.

Ето и списъкът на 25-те учени от БАН по реда на появяването им в класацията, както и мястото, което заемат в съответната област:

 • Красимир Атанасов – № 150 в Изкуствен интелект и обработка на изображения
 • Константин Хаджииванов – № 53 във Физикохимия
 • Вася Банкова – № 91 в Медицинска и биомолекулярна химия
 • Димо Кашчиев – № 740 в Химическа физика
 • Дечко Павлов – № 377 в Енергия
 • Станислав Василев – № 573 в Енергия
 • Андрей Милчев – № 527 във Флуиди и плазми
 • Донка Андреева – № 389 във Физикохимия
 • И. Аврамов – № 3496 в Приложна физика
 • Стойчо Язаджиев – № 1825 в Ядрена физика и физика на частиците
 • Александър Милчев – № 1274 в Енергия
 • Дочи Ексерова – № 2124 в Химическа физика
 • Виолета Великова – № 3598 в Биология на растенията и ботаника
 • Д. Карагьозова – № 985 в Машиностроене и транспорт
 • Владимир Добрев – № 1942 в Ядрена физика и физика на частиците
 • Ивайло И. Христов – № 833 в Биомедицинско инженерство
 • Александър Рашев – № 882 в Биомедицинско инженерство
 • Иван Гуцов – № 3598 в Приложна физика
 • Весела Цакова – № 1263 в Енергия
 • Милен Георгиев – № 732 в Биотехнологии
 • Красимир Панайотов – № 667 в Оптоелектроника и фотоника
 • Стефан Армянов – № 3054 в Енергия
 • Александър Караманов – № 3598 в Материали
 • Павел Пешев – № 3978 в Материали
 • Цветан Дашев – № 869 в Космонавтика и аеронавтика

Освен от БАН, в класацията фигурират имената и на учени от Софийския университет „Св. Кл Охридски”, ХТМУ и други висши училища, сред които са членовете на Академията акад. П. Кралчевски, чл. кор. Н. Денков, чл. кор. Н. Витанов, чл. кор. Д. Цалев и чл. кор. К. Данов, уточниха от Академията.

Коментар