Рязко се увеличава достъпът до е-услугите на администрацията

Комуникацията по е-път с администрацията става предпочитана в условията на пандемия
(снимка: CC0 Public Domain)

Над 3 милиона пъти българските граждани са достъпвали Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ през 2020 година, сочи статистиката.

Към настоящия момент регистрираните в ССЕВ потребители са 113 776, от които 101 650 физически лица, 1 345 административни органи, 4 909 лица, предоставящи обществени и осъществяващи публични функции, и 5 461 фирми.

Обменяните съобщения чрез Системата към момента са общо 742 781, като само през декември 2020 г. броят на изпратените съобщения е 20 964. През миналата година средният брой съобщения, изпратени през ССЕВ, нарасна от 500 на близо 2000 на ден.

Системата за сигурно е-връчване, използването на която се увеличи рязко в условията на пандемия, е основно средство, чрез което гражданите и бизнесът могат да комуникират по електронен път с администрацията.

Удостоверяване на момента на изпращане и получаване на електронни документи, както и тяхното съдържание, се извършва чрез Квалифициран електронен и времеви печат на ДАЕУ. Услугата е-препоръчана поща, която реализира ССЕВ, е електронен еквивалент на услугата препоръчана поща с обратна разписка.

Коментар