Облачният КЕП B-Trust дава достъп до е-услуги в 54 общини

Дигитализацията на административните услуги бележи напредък в последната година
(снимка: CC0 Public Domain)

Клиентите на Облачен електронен подпис B-Trust могат да използват електронните услуги на 54 общини в страната с помощта на мобилния си телефон. Това стана възможно, благодарение на партньорството между БОРИКА АД и Софтуерна група „АКСТЪР” към Технически университет – София. 

Интеграцията на облачната услуга с портала auslugi дава достъп на гражданите и бизнеса до над 1200 електронни административни услуги. Отдалечената е-идентификация и онлайн подписването на документи в портала се извършва в рамките на секунди, като защитата на данните се гарантира от доставчика на удостоверителни услуги БОРИКА АД.

От „АКСТЪР” отчитат,  че само за последната година броят на общинските администрации в портала се е удвоил. Значителен е ръстът и на потребителите на портала, което се дължи на интуитивната работа с него и нарастващата необходимост от изцяло дистанционно предоставяне на електронни услуги.

Все повече общински администрации осъзнават удобството на портала и го предлагат на гражданите и бизнеса от своя регион, сподели д-р Моско Аладжем, ръководител на софтуерна група „АКСТЪР”.

От своя страна, облачният КЕП B-Trust има правната сила на квалифициран електронен подпис и саморъчно положен подпис. Не са необходими карта и четец, а единственото условие е наличие на мобилен телефон с достъп до интернет и инсталирано приложение B-Trust Mobile.

Издаването на Облачен КЕП е безплатно, като със самото издаване клиентът получава 3 безплатни подписвания и/или идентификации. Към момента Облачният КЕП, издаван от БОРИКА, е успешно интегриран и с единния портал за административни електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”.

„За дигитализация на административните услуги и процеси се говори от години, но едва през 2020 г. видяхме реален напредък в това отношение”, каза Мартин Орешарски, мениджър бизнес развитие в БОРИКА АД, като подчерта, че компанията може успешно да партнира на държавата в процеса на дигитална трансформация.

Коментари по темата: „Облачният КЕП B-Trust дава достъп до е-услуги в 54 общини”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    ако нямате регистрация в Борика трябва да отидете лично в офиса им някъде на бул Цар Борис 41 някъде

  2. Безпристрастен

    Не ми стана ясно откъде мога да заявя издаването на облачен КЕП?

Коментар