Е-идентификация ще обхване всички българи

Всички български граждани ще имат електронна идентификация, е заложено като цел във втория голям проект за е-правителство, обявен по-рано тази седмица от МТИТС. Системата ще се използва за удостоверяване на самоличността пред институциите и при достъп до електронни услуги, предоставяни от администрацията и бизнеса.

Предвижда се също връзка с използваните в Европейския съюз системи за идентификация като европейска карта за гражданите и европейска здравно-осигурителна карта.

Платформата трябва да поддържа два типа електронни подписи: неквалифициран, който ще се ползва за регистрация, и квалифициран – за официални цели, примерно пред съдебната система или други държавни органи. Услугата за електронна идентификация трябва да бъде вградена в карта с чип, уточняват от министерството.

Друга цел на проекта е разработване на платформа за текстови съобщения (SMS) между системата на е-правителството, от една страна, и гражданите и бизнеса, от друга. Чрез нея администрацията ще изпраща уведомителни и напомнящи SMS съобщения и ще предоставя статистика в реално време за извършените транзакции.

Ще бъде създадена и централизирана система за обществено допитване, като механизъм за демократично вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса.

Вторият голям проект за е-правителство е на стойност почти 12 милиона лева. Търгът е разделен на 8 лота, а оферти ще се приемат в рамките на 52 дни.

Очаква се до края на март да стане ясно класирането на кандидатите по първия проект, обявен в края на 2011 г., за развитие на административното обслужване по електронен път, който е на стойност 18 милиона лева.

Коментари по темата: „Е-идентификация ще обхване всички българи”

добавете коментар...

  1. Петър

    Това е голямо предимство. Бързото обслужване си има големи плюсове. Тромавата бюрократична административност е голяма пречка за не малко хора. Лично аз отричам чиповете в телата на хора и животни, но съм с две ръце за сигурни, качественно изработени електронни документи и комуникация. Това си е полезно нещо откъдето и да го погледнем.

Коментар