Bridgestone разработи гума изцяло виртуално

Новата гума Potenza Sport е създадена по напълно дигитален процес
(снимка: Bridgestone)

Bridgestone представи нов модел автомобилна гума със свръхвисока производителност. Забележително в Potenza Sport, наред с характеристиките, е, че гумата е разработена изцяло виртуално.

Дигиталните технологии за проектиране и изпитване са познати в много сфери на производството, но никога досега не е прилагана пълна виртуализация на целия процес на създаване на продукт, при който традиционно са нужни много физически изпитания. Процесът на създаване на гумата Potenza Sport, според Bridgestone, е екологична, виртуална и спестяваща време технология за разработка на гуми.

„С Potenza Sport искахме да създадем гума, която да отговаря на очакванията на шофьорите за високопроизводителните гуми, като същевременно адресира ежедневните предизвикателства, пред които те са изправени”, казват от компанията.

Ето защо Bridgestone предприема цялостно проучване на пазара, с което да започне разработката на Potenza Sport. Компанията анкетира над 3800 крайни потребители в цяла Европа. Техният принос осигурява на Bridgestone „основите за проектиране на гума с изключително висока производителност, която отговаря на нуждите на водача и очакванията за контрол и увереност”.

Potenza Sport отговаря на очакванията за контрол и увереност
(снимка: Bridgestone)

С технологията на виртуалното проектиране, анализиране и тестване става възможно много точно да се предскаже ефективността на гумата още от етапа на разработка, без фирмата да я произвежда и тества физически. Това не само пести ресурси, но също така намалява продължителността на процеса на разработване и съкращава времето на проекта за пускане на пазара.

Остава да видим как ще се държи новият вид гума в реалността и дали ще успее да докаже, че виртуалното създаване на подобен вид продукти е достоен заместник на класическото разработване с физически тестове и прототипи.

Коментар