Bridgestone купува телематичен бизнес от TomTom

Bridgestone определя решенията за дигитална мобилност и автопаркове като стратегически приоритет (снимка: Bridgestone)

Bridgestone Европа придобива TomTom Telematics за сумата от 910 милиона евро. Очертава се нов лидер в решенията за автопаркове в региона ЕМЕА, който ще прилага дигитални бизнес модели в търговската и потребителската мобилност.

Сделката обединява най-големия производител на гуми и каучукови изделия в света с водещия доставчик на дигитални решения за автопаркове в Европа. TomTom Telematics ще даде допълнителен тласък на Bridgestone в налагането на мобилни решения в региона и продажбата на гуми и решения за автопаркове на по-голяма клиентска база.

Освен това, достъпът до данните ще подобри виртуалното разработване и тестване на гуми на Bridgestone, както и иновациите при свързаните превозни средства, подчертаха от двете компании.

Bridgestone определя решенията за дигитална мобилност и автопаркове като стратегически приоритет. Това е подчертано от нарастващото значение на автопарковете над индивидуално притежаваните превозни средства за превоз на хора и стоки.

Компанията има изградени възможности за събиране на данни от сензори, платформи за данни и анализи. Това доведе до стартирането на редица цифрови решения и приложения като Tirematics, Mobox, FleetPulse и Bridgestone Connect.

TomTom Telematics се вписва на стратегическо ниво в Bridgestone, тъй като разполага с голяма потребителска база с 860 000 превозни средства, от които повече от две трети са тежкотоварни. Компанията предлага дигитални услуги като WebFleet и NextFleet, а нейната клауд платформа обработва средно над 800 милиона GPS позиции, 3,3 милиона пътувания и 200 милиона входящи съобщения на ден.

Bridgestone има изградени възможности за събиране на данни от сензори, платформи за данни и анализи (снимки: Bridgestone)

Платформата на TomTom позволява на клиенти като автопаркове, вкл. корпоративни, и лизингови компании да направят операциите си по-ефективни. Тя също така дава възможност за партньорства, като например с производители на оригинално оборудване.

След сключване на сделката, Bridgestone ще усвои всички издадени и изплатени акции на TomTom Telematics за парична вноска в размер на 910 милиона евро, като това подлежи на обичайните финални корекции. Придобиването се финансира с наличните парични средства в капитала на компанията и се очаква увеличаване на акциите им през първата година.

Придобива се само телематичната единица на TomTom. Очаква се сделката да приключи най-късно през второто тримесечие на 2019 г. Тя все още е предмет на съответните регулаторни одобрения, консултации с представителните органи на TomTom и одобрението на акционерите на TomTom.

Коментар