Как да осигурим ефективна и сигурна среда за онлайн обучение с Microsoft Teams?

Учениците днес могат да имат достъп отвсякъде до важни образователни ресурси
(снимка: Microsoft)

Изминалата година беше непредсказуема, но това не означава, че дистанционното и хибридно обучение също трябва да бъдат такива. С надеждни и сигурни технологии учениците могат да се свързват с учители и съученици, да работят по поставени задачи и да имат достъп отвсякъде до важни образователни ресурси.

Като се възползват от безплатните, иновативни функции за сигурност в Microsoft Teams, учителите могат да осигурят защитен и добре структуриран учебен процес, независимо от формата на обучение.

Без значение дали учениците учат от вкъщи или в класната стая, преподавателите могат безрезервно да разчитат на устройствата с Windows 10 и Microsoft Teams. Заедно технологиите не само дават възможност за сигурна учебна среда – те също така насърчават сътрудничеството, креативността и усещането за общност в класните стаи, независимо от възрастта и различните нужди от обучение.

Кратките съвети по-долу могат да са от помощ на преподавателите (а и на родителите, ако те също присъстват у дома по време на онлайн уроците) да поддържат добре организирана и сигурна класна стая преди, по време на и след урока.

♦ Като цяло, добра практика е учениците да се присъединяват към урока като участници, а не като презентатори. Така те нямат контролни функции от по-високо ниво – като например отстраняването на други ученици от класната стая или заглушаването им. Учителят може да сложи ограничение кой да има ролята на презентатор, за да сведе до минимум разсейването по време на час.

♦ За да ограничи присъединяването на учениците без надзор, преподавателят може да контролира начина, по който те влизат в своя клас. Тази опция позволява да се посочи кой може да се присъедини директно, без да е необходимо да бъде одобряван ръчно и допускан от ученическото лоби.

♦ Настройките за сигурност могат да бъдат управлявани и по време на час. Рискът от разсейване може да бъде намален като се контролира звукът на участниците. Функцията „Заглушаване на всички” (Mute all) дава възможност на учениците да се фокусират върху урока си и намалява вероятността от фонов шум. Ако някой е прекалено шумен и пречи на другите, „Hard Mute” може да се използва на индивидуално ниво.

♦ По време на часа също могат да се променят ролите на участниците или презентаторите. Промените в тази настройка влизат в сила незабавно, така че учителят може да я ползва, когато е необходимо.

♦ Прекъсване на разговора или просто затваряне на прозореца на срещата не приключва автоматично часа, трябва да се избере край на срещата (End Meeting). Това гарантира, че всички ученици напускат класа и не позволява да останат онлайн без надзор.

Тези функции позволяват създаване на сигурни онлайн класни стаи. Независимо как ще се развие учебната среда в бъдеще, надеждни решения като устройства с Windows 10 заедно с Microsoft Teams могат да помогнат да се извлече максимумът от всяка ситуация. Ако тези инструменти се използват разумно и правилно, то те създават добре организирани и интерактивни класни стаи, които намаляват разсейването и осигуряват ефективно обучение.