Обучават администрацията по хибриден частен облак

Обучение на ДАЕУ повишава капацитета на администрациите и техните експерти
(снимка: CCO Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” започва обучения по проекта „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление”, по който е бенефициент.

Първоначално, в обученията ще се включат администраторите и операторите от ДАЕУ, които ще администрират държавния облак и ще продължат с представители на административните структури от централната и местна администрации, които ще предоставят електронни услуги чрез ДХЧО.

Участниците в обученията ще усвояват платформата за управление, автоматизация и предоставяне на облачни електронни услуги чрез държавния хибриден частен облак.

Целта на обученията е повишаване на капацитета на администрациите и техните експерти, които от своя страна да оптимизират и ускорят процесите на дигитализацията на национално значими електронни информационни масиви и бази от данни и да гарантират сигурността им.

Изграденият ДХЧО ще позволи на по-малките и ще улесни по-големите администрации при осигуряване на необходимата информационна и комуникационна инфраструктура за реализиране на електронните услуги, които те предоставят на гражданите и бизнеса.

До края на май 2021 г. се очаква да приключат и тестовите изпитания. Пускането в експлоатация и мигриране на информационните системи на държавния хибриден частен облак е планирано да започне в началото на юли тази година.

Коментари по темата: „Обучават администрацията по хибриден частен облак”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    държавния хибриден частен облак

Коментар