Предлагат на администрацията да „опита” блокчейн

Българска стартираща компания предлага на администрацията блокчейн среда за тестване на ползите от технологията. ReCheck обещава да достави инфраструктурата безвъзмездно за пилотни проекти в областта на сигурното съхранение и управление на данни.

Предложението включва прототипно решение за създаване на криптирани записи на документи и данни, регистрацията им в частна блокчейн мрежа, както и инструменти за удостоверяване на автентичност и непроменяемост на информацията, уточниха от компанията.

Разработените функционалности и софтуерни библиотеки дават възможност за тестване на хипотези относно стойността и предимствата на блокчейн технологията в държавната администрация. При успешно използване на платформата на ReCheck чрез серия от експерименти в контролирана среда, биха могли да се дефинират области на приложение на блокчейн технологията в различни сфери на публичния сектор и да се разработи пътна карта за пилотни проекти.

Блокчейн технологията предлага нова инфраструктура за изпълнение на транзакции в сигурна среда на прозрачност и проследяемост. За правителството и за държавната администрация това е възможност да бъде направен скок в електронното управление и да се мигрира постепенно към нова система за документооборот, удостоверяване на факти, предоставяне на електронни услуги и дигитализация на хартиени документи, посочиха от ReCheck.

„Това е шанс България да постигне прогрес в цифровото управление на процеси и данни чрез нова технологична обезпеченост”, казват от компанията и изтъкват няколко ключови предимства на блокчейн, като сигурност, автоматизация, ефективност, прозрачност, синхронизация и децентрализация, дигитализация.

Блокчейн технологията може да ускори и улесни обмена на информация и документи между различни звена на държавната администрация. Технологията предполага по-сигурна и ефикасна инфраструктура за пълна проследяемост и контрол, намаляване на злоупотребите и измамите, издаване на електронни удостоверения, сертификати и други документи, подобряване на административното обслужване на граждани и фирми чрез дистанционен и електронен обмен на документи и др.

Блокчейн е мрежа от компютри, които изпълняват транзакции помежду си и записват историята на тези транзакции в блокове от данни. Блоковете се запазват хронологично и са свързани един с друг по начин, който изключва възможностите да си изтриват или променят записаните в тях транзакции.

Всички компютри (възли) в тази мрежа пазят пълната история от транзакциите и следят дали новите транзакции отговарят на утвърдените правила за функциониране на мрежата. Технологията доби популярност чрез криптовалутите, но намира приложение в много сфери от публичните услуги и бизнеса.

Коментари по темата: „Предлагат на администрацията да „опита” блокчейн”

добавете коментар...

 1. J

  Предложете го на Румъния. Там имате шанс – тук НЕ със сигурност !

 2. бит кон

  прозрачност

  Тая дума ще провали всичко.

 3. Комбайнер

  Това е страхотно, докато не няКОЙ не придобие 51% от изчислителната мощност и вече има пълен контрол над блокчейн-а.

Коментар