От Брюксел: 5G има канцерогенен ефект при животните

5G мрежите вече функционират в редица населени места в Европейския съюз
(снимка: CC0 Public Domain)

Онлайн дискусия в Брюксел разкри притеснителни факти относно потенциалното въздействие на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда. Българският евродепутат Иво Христов, член на Панела за бъдещето на науката и технологиите към Европейския парламент (STOA), бе един от домакините на вчерашното събитие.

При честотни диапазони 450 MHz – 6000 MHz са налице достатъчно доказателства от експериментите с животни за канцерогенен ефект, заяви проф. Фиорела Белподжи, ръководител на изследване за въздействието на 5G технологията върху човешкото здраве.

По нейните думи, тези честоти вероятно имат ефект върху мъжките и женските репродуктивни способности. Освен това съществува възможност за неблагоприятни ефекти върху потомството, изложено на въпросните честоти по време на ембрионалното развитие.

„5G мрежите вече функционират в редица населени места в Европейския съюз. Въпросът дали имаме нужда от 5G технологията днес изглежда задминат от събитията. Става въпрос как да сведем до минимум потенциалните рискове за хората и биоразнообразието”, каза Иво Христов по време на онлайн дискусията.

„За мен бе изненадващо, че разполагаме с план за действие за внедряването на 5G на територията на ЕС, без да са преценени адекватно потенциалните рискове, при положение че тревоги в обществото има. В отговор на този план редица европейски градове въведоха мораториуми, а гражданите реагираха остро на липсата на информация и достатъчно научни изследвания по темата”, припомни той.

В края на 2019 г. евродепутатите Иво Христов и Мишел Риваси поръчаха изготвяне на всеобхватно изследване за въздействието на мрежите от пето поколение върху човешкото здраве (заключения – PDF) и околната среда (заключения – PDF). Изследванията бяха възложени на два от най-авторитетните научни центъра в Европа – института „Рамацини” в Болоня, Италия, и университета в Гент, Белгия.

По думите на Мишел Риваси, възлагайки съответните независими научни изследвания за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда, Европейският парламент на практика е заместил Европейската комисия, която е позволила разгръщането на технологията, без да оцени рисковете.

Има много голяма разлика в броя научни публикации, касаещи животните, и тези, касаещи растенията, коментира проф. Арно Тиленс от Университета в Гент, Белгия. Като възможна политика той открои финансирането на изследвания, които да доведат до по-качествени научни резултати за влиянието на честотите под 6GHz върху безгръбначните, растенията и гъбите и за влиянието на честоти от 6 до 300 GHz при гръбначните, безгръбначните, растенията и гъбите.

Резултатите от тези изследвания могат да формират основа за разработване на политики за излагането на радиочестоти и електромагнитни полета при организмите, различни от човека.

„Известно е, че обективността на  съществуващите  изследвания на въздействието на 5G е често поставяна под въпрос, поради мащаба на икономическите интереси и силните позиции на индустрията. Все по-често ставаме свидетели на порочната практика корпорациите да финансират научни трудове, които да служат за валидиране на технологии, носещи огромни икономически ползи, но със съмнителен за човешкото здраве и околна сред ефект в дългосрочен план. Тази широко разпространена практика често подвежда общественото мнение в посока, угодна на компаниите”, коментира Иво Христов.

По думите му, усилията оттук нататък трябва да бъдат насочени в посока отправяне на препоръки към регулаторите за конкретни законодателни мерки, които да гарантират максимална защита за европейските граждани. Той уточни също така, че заключенията на изследванията предлагат именно следването на подобен подход:

 • изграждане на методология за оценка на риска от излагане на радиочестотните лъчения;
 • управление на риска чрез дефиниране на безопасни лимити на излагане;
 • преодоляване на информационната пропаст чрез организирането на всеобхватни информационни кампании;
 • ревизиране на правилата за безопасна употреба на мобилните телефони и на лимитите на излагане за клетъчната мрежа, както и въвеждането на нови технологии за мобилните телефони, които да позволят намаляването на енергийните емисии.

„Вярвам, че адекватната оценка на риска и провеждането на мултидисциплинарни научни изследвания за биологичните ефекти на милиметровите вълни върху хората и околната среда са правилният подход”, каза още българският евродепутат.

Според него, общественият интерес и грижата за биоразнообразието и човешкото здраве трябва да бъдат водещи пред икономическите съображения.

„Гражданите имат правото на обективна научна оценка, която, вместо да поляризира обществените настроения, да спомага за отсяването на истината от полуистината. Считам, че представянето на двете проучвания ще внесе доза разум в дебата около въвеждането на мрежите от пето поколение”, каза още Христов.

Коментари по темата: „От Брюксел: 5G има канцерогенен ефект при животните”

добавете коментар...

 1. Anonymous

  Трябва да се изледва и ефекта върху кислородните атоми при високите честоти.

 2. Европеец

  Да за 5G ще си берем последствията както и от ваксините. Също ни подготвят дори и 6G.

  Да направят изследвания и за новите вредни електро-мобили, с мощни електрически двигатели, които генерират силни електро-магнитни полета и импулси.

  При движението си тези електрички стават като електромагнитни пушки облъчващи както пътниците в колата така и околната среда.

 3. Anonymous

  Кои са “конспиратори”?

 4. ха

  Нищо ново не са открили – това си е известно отдавна. Защо се разпищяха хората за 5G-то, а за 4G-то никой и дума не обелваше? Ами защото вредните лъчи са си известни от години…

 5. Anonymous

  Тамън шъ светят животинките от 5G облъчване.

  Биолумисценция за всеки.

 6. Anonymous

  Не са прави ,легна ли са за сиеста.

 7. Anonymous

  Оле ле
  конспираторите пак са прави.

Коментар