Защо понякога RAM паметта не достига

Добавянето на още памет в повечето случаи ще ускори работата на вашия компютър при изпълнение на някои операции. Когато пускате дадена програма, например текстови редактор или Интернет браузър, микропроцесорът стартира изпълнимия файл (с разширение .exe), като го зарежда в системната памет от твърдия диск. В случаите на Microsoft Word или Excel, .exe файлът на всяка от тях консумира по около 5 мегабайта.

Освен изпълнимия файл, процесорът зарежда и споделени DLL-ове (обща част от код, използвана от множество приложения). Те могат да заемат от порядъка на 20-30 мегабайта от паметта. Следва зареждане на информацията, която желаете да видите – тя може да заеме различно количество от наличната памет, в зависимост от това дали разглеждате няколко документа или пък страници с много графики. И така, за едно „нормално“ приложение са необходими някъде от около 10 до 30 мегабайта свободна памет.

Разбира се, ако разполагате с повече памет, ще можете едновременно да стартирате няколко програми, като в повечето случаи ситуацията е точно такава. Освен приложенията, с които работите, и операционната система консумира значително количество от наличната памет. Когато стартираните програми изискват повече памет от инсталираната във вашия компютър, тогава необходимото допълнително място се създава от мениджъра на виртуалната памет. Тя представлява файл на твърдия диск, който се използва от операционната система като RAM. Мениджърът следи оперативната памет и като открие части, които не са необходими в момента, ги поставя в “swap file” на твърдия диск.

Например, ако имате стартирано приложение, което не сте ползвали от известно време, мениджърът премества всички байтове, заети от него (фаловете EXE, DLL и данните) на твърдия диск. Когато решите да използвате програмата отново, мениджърът зарежда файловете в оперативната памет и при нужда повтаря описания процес с друго приложение. И тук се проявява един недостатък – тъй като твърдите дискове са по-бавни от RAM паметта, процесът на прехвърляне води до забележимо забавяне.

Ако имате много малко памет, вашият процесор непрекъснато ще прехвърля данни от RAM-а към swap file на диска и обратно. В този случай имате чувството, че компютърът направо се влачи.

Някои приложения като Photoshop се нуждаят от повече памет, за да вършат нормално своята работа. Ако стартирате подобно приложение на машина с малко памет, процесът на прехвърляне ще бъде постоянен и програмите ще работят изключително бавно. Ако добавите достатъчно памет, ще избегнете този процес и ще постигнете значително увеличаване на производителността.

За момента са необходими поне 512МВ RAM в един РС, които да гарантират комфортна работа с приложения за текстообработка, електронна поща и сърфиране в Интернет. Ако паметта е по-малко, вероятно ще наблюдавате забавяне на работата на компютъра и е препоръчително да добавите още RAM. Както се казва, повече е винаги по-добре. В случая с паметта, това важи в пълна сила.

Коментар