Платформите с малко код стават все по-популярни

Предприемачите най-често прибягват до платформите с малко код, за да автоматизират бизнеса
(снимка: CC0 Public Domain)

Платформите с малко софтуерен код помагат на хора, които нямат ИТ умения, да програмират системи за решаване на конкретни бизнес-проблеми и да ускоряват инициативите за цифрова трансформация. Тези платформи стават все по-популярни и, според ново проучване, тепърва набират скорост.

В анкета на TechRepublic Premium сред 414 респонденти от редица индустрии става ясно, че почти половината (47%) от запитаните използват платформи с малко код (LCNC) в своите организации. От 35-те процента, които в момента не използват т. нар. LCNC, всеки пети (20%) заявява, че възнамерява да внедри технологията през следващите 12 месеца.

Повечето респонденти използват платформите за автоматизиране на работни потоци (17%), създаване на нови приложения (15%), ускоряване на времето за разработка (15%) и автоматизиране на събирането и отчитането на данни (14%). Други 10% от анкетираните прилагат платформите, за да намалят тежестта за разработчиците, както и за да свържат и създадат междуведомствени приложения, работни потоци и бизнес процеси.

Традиционно едни от най-честите потребители на LCNC са предприемачите, които търсят средства да решат свои належащи нужди от „малки” приложения, но нямат ресурсите и времето да ангажират софтуерен разработчик, да създаде нуждата система.

Възможността да се използват системи с малко код за създаване на бизнес-решения предоставя много ползи за организациите. Сред тях са: подобрена производителност (15%), съкратено време за разработване на приложения (14%), автоматизиране на ръчните процеси (12%).

По-голямата част от анкетираните (67%) не смятат, че платформите с малко код или без код ще намалят работата за софтуерните разработчици.

Коментар