Суперкомпютър Polaris ще оптимизира AI проектите

Новият суперкомпютър Polaris ще бъде изграден в Националната лаборатория в Аргон, САЩ
(снимка: Argonne National Laboratory)

Аргонската национална лаборатория към Министерството на енергетиката на САЩ изгражда съвместно с HPE нов суперкомпютър Polaris, който ще подготви научните изследователи за очаквания в Аргон, Илинойс суперкомпютър от екза-мащаб Aurora.

Polaris ще използва 2-ро поколение EPYC процесори на AMD, а по-късно ще бъде надграден с 3-то поколение на сървърните чипове. Машината е предназначена за тестване и оптимизиране на програмите и приложенията, създавани от учените и разработчиците, за изпълнение на редица проекти, свързани с изкуствен интелект, както и за инженерна и научна дейност.

Чипове EPYC 7532 и EPYC 7543 и графични процесори Nvidia A100 Tensor Coreи ще осигурят приблизително 44 петафлопа максимална производителност при изчисления с двойна точност, което е 4 пъти повече от сегашните суперкомпютри на Аргон, съобщи Argonne National Laboratory.

Първоначално Polaris ще се използва от изследователски екипи, които участват в инициативи като Exascale Computing Project на Министерството на енергетиката (МЕ) на САЩ и програмата за начални научни изследвания на ALCF.

Потребителските общности в рамките на проекта Exascale Computing на МЕ също ще използват Polaris за оптимизиране на инженерните задачи за очаквания суперкомпютър в Аргон. Той ще включва мащабирани системи от CPU и GPU и интегриране на работни потоци, които комбинират моделиране, симулация, AI и други компоненти, изискващи интензивна обработка на данни.

По план, Polaris трябва да бъде доставен и инсталиран през август 2021 г. и да влезе в експлоатация в началото на 2022 г. По-широката HPC общност ще получи достъп до системата през пролетта на 2022 г., за да подготви натоварването за следващото поколение ресурси на HPE за Министерство на енергетиката на САЩ.

Коментар