XaaS – облачният модел за правене на бизнес

Облачните услуги ни позволяват да работим отвсякъде и по всяко време
(снимка: CC0 Public Domain)

Всичко, което стои под шапката „като услуга”, разчита на т. нар. облачни изчисления, а не на локални приложения на място. Облачните услуги ни позволяват да работим отвсякъде, да имаме достъп до фирмените ресурси от всяко място и по всяко време – стига, разбира се, да имаме интернет връзка.

Сравнително новият термин XaaS означава „каквото и да е като услуга”. Това е обединение на всичките SaaS, PaaS, IaaS и други неща „като услуга”, които днес се предлагат на модерния човек и модерния бизнес, отбелязва RCR Wireless News.

Приемането на модела XaaS не е само въпрос на превръщане в цифров вид или комбиниране на продукти и услуги по нови начини. Той налага пълна промяна в перспективата: от старото, разединено мислене за доставка на продукти към нова клиентска връзка, основана на непрекъсната ангажираност. Услугата е съсредоточена върху това, коетo клиентите искат да постигнат, а не само върху това какво ще закупят.

От всички модели под шапката XaaS най-популярен е софтуерът като услуга (SaaS). Той заменя традиционните покупки за лицензи за софтуер. Бързо стана популярен сред потребителите и доставчиците на услуги, защото спестява време и пари, които иначе биха били изразходвани за разработване на пакети, надстройки, разпространение, маркетинг и поддръжка на крайни потребители/клиенти.

Като цяло XaaS сe крепи на няколко „стълба”:

  • постоянно осигуряване на услугата;
  • постоянно подобрение – актуализиране, усъвършенстване, надграждане;
  • постоянен ангажимент;
  • постоянно търсене на нови възможности за осигуряване на растеж и развитие.

Пазарът на XaaS се променя и той ще продължи да бъде нарастващ фокус през следващите няколко години. Според изследванията, световният пазар на XaaS се увеличава с над 26% средногодишно и анализаторите очакват тази тенденция да продължи поне до 2025 г.

Коментар