Нивото на ангажираност на служителите расте

Служителите са станали по-ангажирани към работодателите си през настоящата година, сочи проучването „Най-добрите работодатели България 2010„ проведено от Aon Hewitt сред 6000 служители и над 220 топ мениджъри от 32 компании в страната. Средното ниво на ангажираност на служителите през 2010 г. е 57% спрямо 53% през 2009 г. Това е и най-високият процент на ангажираност на служителите, измерен през последните 5 години, в които се провежда проучването.

Нивото на положително отговорилите служители за България по трите направления на ангажираността – говорят положително за компанията пред свои приятели и познати (Казвам), искат да бъдат част от нея и рядко мислят за напускане (Искам) и полагат допълнителни усилия за бизнеса на компанията (Правя) – отчитат ръст спрямо резултатите от 2009 г.

По-малкият брой компании, които участваха в проучването, до голяма степен определя и някои от резултатите. През тази тежка година се включиха само 32 компании, убедени в ползата от изследване на мнението на служителите и предприемане на  действия и решения на тази база. Това са най-вече компании, чиито топ мениджъри не се страхуват да питат служителите си дали успешно ръководят бизнеса по време на рецесия. Ето защо се наблюдаваме лек ръст в удовлетвореността от повечето от изследваните фактори и общата ангажираност на служителите в България, коментираха от Aon Hewitt.

В сравнение с миналата година се наблюдава повишаване на удовлетвореността на служителите по всяка една от изследваните области на работната среда средно с 4%. Най-висок ръст в удовлетвореността на служителите спрямо 2009 г. се наблюдава в „Обучение и развитие” – с 5%, следвани от „Репутация на компанията” – с 4% и „Придобивки” – с 4%. Фактори като заплащане, кариерни възможности и признание оказват силно влияние върху ангажираността на служителите.

Служителите са най-недоволни от областта заплащане. Само малък процент от анкетираните смятат, че заплащането е обвързано с представянето и приноса им към организацията.

Класацията „Най-добрите работодатели 2010” се оглавява от Макдоналдс  България (категория Големи компании) и Телерик (категория Малки и средни компании). Бяха дадени и две специални отличия – 5 години партньорство в ангажирането на служителите беше присъдено на Мобилтел и Макдоналдс. Сред всички 328 участници, това са двете компании, които са участвали последователно и през петте години, демонстрирали са резултати за повишаване или задържане нивото си на ангажираност и са работили успешно, за да постигат целите си чрез хората.

Класацията „Най-добрите работодатели за 2010”, сред която има победители от предходните години, ясно показва, че определящо за постигане на добри бизнес резултати е постоянството в работата и отличният синхрон между бизнес стратегията и действията на топ мениджъри и служители, коментира  от Aon Hewitt.

Сред най-добрите работодатели за тази година са компании от фармацевтичната индустрия, ИТ сектора, производството, строителството, бързооборотните стоки, транспортът и логистиката, и верига ресторанти за бързо обслужване. Кое мотивира техните служители в настоящата икономическа обстановка? Оказва се, че най-големите разлики между компаниите най-добри работодатели и останалите не са свързани с финансов ресурс, а са в отношението към служителите (25% повече одобрение в компаниите „Най-добри работодатели” сравнено с останалите), в ефективността на управлението (24%), в справедливото и честно отношение (23%) и в способността на компаниите да задържат най-добрите си служители (27%).

Коментар