PaaS услуги пестят разходи на компаниите

Световният пазар на решения от типа PaaS (Platform-as-a-Service, „платформа как услуга”) ще нарасне от $3,8 млрд.  през 2012 г. до $14 млрд. през 2017 г. Движещ фактор, според анализаторите от IDC, е стремежът на компаниите да съкратят разходи за инфраструктура и да ускорят разработката на приложения.

Приходите от PaaS услуги ще се увеличават с 30% годишно , при среден темп от 4% за ИТ индустрията като цяло, прогнозира IDC. След четири години на публичния PaaS ще се паднат над 10% от приходите, получени от разгръщане и разработка на приложения. Очаква се тази тенденция да бъде актуална за всички региони по света и особено за Азиатско-Тихоокеанския.

Публичният модел на PaaS позволява на компаниите да намалят разходите за развитие на ИТ инфраструктурата, като осигурява висока достъпност на ресурсите и мащабируемост. Под термина PaaS се разбира модел на предоставяне на облачни услуги, при който потребителят получава достъп до операционни системи, бази данни, мидълуер и средства за разработка и тестване, намиращи се на сървърите на облачен доставчик.

В рамките на този модел, цялата ИТ инфраструктура, вкл. мрежи, сървъри и системи за съхранение, се управлява от доставчика на услугата.  Най-големите играчи в сектора са компаниите Salesforce.com, Microsoft и IBM.

На пазара се появяват и доставчици, специализирани в отделни сегменти на PaaS като APaaS (Application Platform-as-a-service, „платформа за приложения като услуга”), DPaaS (Database Platform-as-a-service, „платформа за бази данни като услуга”) или IPaaS (integration platform-as-a-service, „интеграционна платформа като услуга”).

Според прогнозите, през 2017 година 62,3% от приходите на пазара за PaaS ще дойдат от Северна и Южна Америка, докато през 2012 г. този показател е бил 65,2%. Бумът на подобни услуги ще се състои в Азиатско-Тихоокеанския регион, който ще генерира 19% от приходите в края на разглеждания период, спрямо 14,1% през миналата година. Делът на региона EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) ще намалее от 20,7% до 18,7%.

Пазарът на инфраструктурни услуги се счита за един от най-бързо растящите. Gartner прогнозира, че приходите в сектора ще растат със средногодишен темп от 38% и към 2017 г. ще достигнат $30,6 млрд. долара, спрямо $6,17 млрд. през 2012 г. Така например, облачната платформа Windows Azure, предназначена  за хостване, мащабиране и управление на уеб приложения, донесе на Microsoft над един милиард долара през последната година.

Коментар