Облачните ИТ услуги навлизат в нов етап

Разходите за публични ИТ услуги в облака ще достигнат 47,4 млрд. долара през 2013 година, прогнозира IDC. Към 2017 г. този пазар ще превиши 107 млрд. долара, като годишните му темпове на ръст ще изпреварят пет пъти ръста на ИТ бизнеса като цяло.

Облакът се разглежда като една от ключовите технологии, които обезпечават прехода на индустрията към т.нар. „трета платформа”, наред с мобилните, социални и големи данни, и също така играе главна роля в промяната на начина, по който компаниите използват информационните технологии.

В момента са налице признаци, че облачните услуги преминават към следващ етап, при който не само съществено нараства степента на възприемане на облачните изчисления, но и самата технология започва да зависи в по-голяма степен от потребителите. На този етап облакът ще продължи да стимулира ръста и иновациите в цялата индустрия, зависеща от ИТ.

Към 2017 година публичните ИТ услуги в облака ще доведат до ръст от 17% на разходите за ИТ продукти и ще обезпечат почти половината от ръста в пет категории технологии – приложения, софтуер за разработка, платформа като услуга (PaaS), сървъри и базови системи за съхранение на данни.

Софтуерът като услуга (SaaS) ще остане най-голямата категория на публичните ИТ услуги в облака в периода до 2017 г., заемайки 59,7% от приходите. Като най-бързо нарастващи категории се очертават PaaS и инфраструктурата като услуга (IaaS) с годишни темпове съответно 29,7% и 27,2%.

САЩ ще продължи да бъде най-големият пазар за публични ИТ услуги в облака, макар че делът им ще намалее от 56,9% през 2013 г. до 43,9% през 2017 г. В същото време Западна Европа, Латинска Америка и Азиатско-Тихоокеанският регион ще увеличат дяловете си на този пазар.

Разходите за облачни изчисления на развиващите се пазари ще растат с годишен темп от 37,3% за периода 2013-2017 година, което е почти два пъти повече отколкото в развитите страни, заключава анализът.

Коментар