Най-малките са незащитени в интернет

Недостатъчният жизнен опит и технически умения на най-малките деца ги излагат на сериозен риск онлайн

Недостатъчният жизнен опит и технически умения на най-малките деца ги излагат на сериозен риск онлайн

Липсват мерки за закрила на най-малките потребители в интернет, сочи нов доклад на европейската изследователска мрежа „Децата на ЕС онлайн”.

Все повече деца в предучилищна възраст използват устройства с достъп до интернет – най-вече таблети и смартфони, но липсва достатъчно информация за свързаните с това рискове и ползи, показват резултатите от проучвания.

Недостатъчният жизнен опит и технически умения на най-малките деца ги излагат на сериозен риск онлайн, коментира Луиза Шахбазян от Националния център за безопасен Интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, която представлява „Децата на ЕС” онлайн в България.

Наблюдава се тенденция възрастните да публикуват снимки и видео материали с детето буквално от самото му раждане. Тази информация се отразява на онлайн репутацията на детето, което може по-късно да не хареса или да се срамува от тези ранни дигитални следи.

В тази връзка от Националният център за безопасен Интернет напомнят, че доставчиците на онлайн услуги трябва да поемат ангажимент да отстраняват потенциално вредно за деца съдържание, както и информация, която е била качена погрешка от неопитен потребител.

Трябва да има и целенасочени политики за закрила на потребителите в най-ниските възрастови групи както в рамките на подходящи за възрастта виртуални светове, така и като потенциални потребители на сайтове, предназначени за тийнейджъри и възрастни (Facebook, YouTube и други), отбелязва Шахбазян.

Ключовите препоръки от доклада включват разработване на материали за родители с насоки за безопасна употреба на интернет от най-малките потребители, провеждане на подходящи за възрастта обучения в забавачките и детските градини и интегриране на базови защити в дизайна на всички устройства.

Препоръчва се също прозрачност и по-добър потребителски контрол върху събирането и използването на лична информация от разработчиците на детски приложения, както и ясен ангажимент от стана на доставчиците за навременно сваляне на лична информация, която поставя потребителя в риск, включително и такава, качена от родители.

Необходима е и по-добра осведоменост на родителите по отношение на публикуването на детски снимки и видео материали и тяхното последствие за онлайн репутацията на детето им. Родителите трябва да се обучават относно това какъв потенциален ефект биха имали публикациите, снимки и видеоматериали на техните деца върху дигиталната им идентичност. Не на последно място, необходимо е да бъдат разработени подходящи методи за изследване, които отчитат опита и мнението на най-малките деца.

Коментари по темата: „Най-малките са незащитени в интернет”

добавете коментар...

  1. Prodektor

    Публикация за добавка за Firefox “http://ganmax.com/site-block/” с която може да блокирате голям брой сайтове опасни за деца, измамнически сайтове и дуги опасни сайтове.

Коментар