Фирмите в Източна Европа търсят облачни решения

Проучване на Mайкрософт, проведено от Ipsos MORI, показва, че облачните технологии са много по-популярни сред малките и средни предприятия в Централна и Източна Европа, отколкото в Западна Европа. Изследването се основава на данни от 6800 анкетирани малки и средни фирми с до 25 служители в 22 страни в Европа и Турция.

Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България, заяви, че компаниите, преминали към облака, изпреварват конкурентите

Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България, заяви, че компаниите, преминали към облака, изпреварват конкурентите

Българските фирми са сред най-любопитните да потребяват облачни решения”, коментира Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България, при обявяване на резултатите от изследването.

Важен мотив е финансовият – за една фирма ползването на облачни услуги е по-гъвкав и лесен за бюджетиране вариант в сравнение с имплементирането на цялостна ИТ инфраструктура.

Изследването за България показва, че 41% от малкия и среден бизнес не разполагат със служители за ИТ управление. Ролята на ИТ мениджър често се изпълнява от висшето ръководство (в 35% от компаниите без ИТ мениджър). В допълнение 51% от малките и средни фирми в България споделят, че отделят повече от 3 часа седмично за решаването на ИТ въпроси, което е значително по-високо от средното за ЦИЕ ниво (31%). Това се равнява на 156 часа на година.

Проучването показва още, че две трети (65%) от предприятията в Централна и Източна Европа вече използват някакъв вид облачна услуга в сравнение с едва 45 на сто от колегите им в Западна Европа. В нашия регион Украйна и Чехия са начело с най-голям процент от преминали към облака фирми (съответно 85% и 75%, като и двете са доста над средната стойност за Западна Европа). Полша (52%) и Румъния (55%) са страните от ЦИЕ с най-нисък процент на компаниите, ползващи облачни технологии.

Потребителите на облачни решения от Централна и Източна Европа разглеждат ползите на тези технологии по различен начин от компаниите, които още не са мигрирали към облака, според данните. По-голямата част (66%) от малките и средни предприятия в ЦИЕ, внедрили облачни решения, заявяват, че те са от решаващо значение за постигането на бизнес растеж. В България това са повече от 3/4 от МСП с облачни решения (77%). Едва 37% от компаниите, които не ползват облак, споделят, че настоящите ИТ допринасят за развитието им (около 60% за България).

Облачните малки и средни фирми смятат, че по-високата сигурност е основна причина за преминаване към този вид технологично решение. Интересното е, че това е в рязък контраст с останалите фирми, според които сигурността и загубата на данни (съответно 72% и 71%) са повод за загриженост при преминаване към облачни услуги. Компаниите с внедрени облачни технологии нямат такива притеснения и на практика посочват именно сигурността на данните (89%) и подобряването на онлайн сигурността (82%) сред най-големите ползи от облачните услуги за бизнеса, които взимат под внимание при избора си на ИТ.

„Малкият и среден бизнес в Централна и Източна Европа продължава да се развива с бързи темпове с помощта на иновативни технологии, а настоящото проучване показва, че преминалите към облака МСП изпреварват конкуренцията в останалата част на Европа”, каза Георги Ранделов.

Проучването разкрива и друго регионално различие: малкият и среден бизнес в Централна Източна Европа смята, че облачните услуги ще им помогнат да развият своя бизнес. Украйна, Чехия, България и Гърция са регионалните пазари, където МСП са най-склонни да използват иновации, за да реализират бизнес растеж. Внедрилите облачни решения фирми на тези пазари са съответно 85%, 75%, 67% и 67%. Малките и средни компании в Румъния (83%) и Украйна (73%) са най-склонни да се съгласят, че облакът е от решаващо значение за растежа, следвани от България (68%).

Независимо от икономическия отрасъл, голям процент от малките фирми са изправени пред един и същи проблем: те трябва да са сигурни, че винаги постигат повече с по-малко.

Николина Филипова

Николина Филипова

Коментар