България достигна средна степен на цифровизация

България е сред 15-те държави в ЕС с въведена цифрова пощенска кутия за всички събития на живота
(снимка: CC0 Public Domain)

Тази година България достига средна степен на цифровизация в сравнение с данните от 2020 г. Повишението по този показател е с 5 пункта (59%), като средното ниво на цифровизация за ЕС през последната година се е повишило с едва 1 пункт (72%). Това показват данните от докладите „Бенчмарк за електронно управление 2021” на Европейската комисия.

Информацията засяга 36 държави – 27-те страни-членки на Европейския съюз (ЕС), държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕFTA), Обединеното кралство и страните кандидатки за членство в ЕС. Основните области за подобрение на България съвпадат с тези на другите държави.

България все още е в групата на неконсолидираното е-правителство, заедно с Хърватия, Кипър, Чешката република, Ирландия, Италия, Полша и Румъния. В сравнение с данните от 2020 г., нашата страна вече навлиза в средна степен на цифровизация, подчертаха от Държавна агенция „Електронно управление”.

По показателя „Проникване” за 2021 г., страната ни отчита понижение със 7 пункта (36%), което означава, че потребителите не използват в достатъчна степен възможностите на онлайн каналите за получаване на обществени услуги.

На 6-то място сме при отчитане на осигуреност на цифрова поща (е-връчване). България е една от 15-те държави с въведена цифрова пощенска кутия за всички събития на живота. Това означава, че потребителите могат да контактуват с администрацията чрез цифрова поща (Система за сигурно електронно връчване на ДАЕУ), да използват различни средства за идентификация, както и да изпращат и получават електронни документи.

По показатели като Правителство, ориентирано към потребителя, Прозрачност, Ключови фактори и Трансгранични услуги, страната ни достига средните за ЕС стойности и дори превишава същите. По първия показател, по който се оценява как правителствата предоставят и проектират услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, България постига 84% или 27-мо място от 36-те държави при средно за Европа 88%.

Страната ни постига много над средните резултати сред 36-те държави по показател „Ключови фактори”. Мястото ни по индикатор електронна идентификация (23) се дължи на отчитане на осигурена възможност за потребителите да използват КЕП, вкл. облачен, персонални идентификационни кодове, издавани от НАП или НОИ, както и на уникалния код за достъп, издаван от НЗК при заявяване на е-услуги. Отчита се и осигурената възможност за повече на брой предварително попълнени данни във формулярите, базирани на данни в регистрите.

Като добри практики в отделните страни, включени в изданието „Бенчмарк за е-управление 2021”, за България са посочени Единния портал за достъп до електронни административни услуги, Е-форми и Платформата за достъп до обществена информация.

Въпреки достигнатото средно европейско ниво по отношение на предоставяне на трансгранични услуги, данните показват, че все още има услуги, които не се предоставят на трансгранични потребители. Такива например са получаване на удостоверение за наличие и липса на задължения, регистриране на фирма, получаване на номер по ДДС, регистриране на фирмата като работодател преди назначаване на служителите, получаване на разрешително за замърсяване/екологично замърсяване. За тези услуги липсва информация и бланки на език различен от българския. Следва да бъде осигурена и възможност за използване на електронни идентификатори, издадени от други държави.

Трансграничното предоставяне все още не е достатъчно развито в цяла Европа. Идеята за трансгранична цифрова идентичност като цифров аналог на паспорт все още не е норма в Европа. България не е изключение.

Адаптирането на електронната идентификация в Европа се вижда най-ясно при трансграничните услуги, за които се изисква удостоверяване. Само в една от четири трансгранични услуги е било възможно да се достъпи системата за електронна идентификация от друга държава. Основен фактор за резултата на България, едва 22 място от 36-те държави, е основно липсата на работеща националната схема за е-идентификация и признаването на чужди идентификации.

Коментари по темата: „България достигна средна степен на цифровизация”

добавете коментар...

 1. Ренегат

  Подкрепям! Допълвам – с парите, откраднати от няколко лица в МОН(МОМН) и ДАЕУ (ДАИТС, ЕСМИС) трябваше отдавна да сме в първата петица… стотици милиони! В интерес на истината, има доста оптика прекарана, защото това пак беше начин за кражби от стрителните консорциуми… Към журналистите ит новината – Тиквата отдавна го няма. “Факторите” в момента бавно вървят към новата раирана мода и между четящите тук отдавна свършиха тези, които се редят на опашка, за да си платят сметките…

 2. :o)

  по темата “Проникване” може много да се каже, но ще запазя добрия тон 😛

  По останалото може да кажем , че от цяла Европа (без ОНД и разни русоляви комунистически републики) сме някъде пред Албания и Македония по цифровизация и то нямаме тенденции да си променим мястото 🙂
  Особено в провинцията положението е да си еВе мамси джейс.

  Общо взето по цифровизация сме точно там където е националния отбор по футбол…
  …там откъдето няма изпадане 🙂

Коментар