ЕС: липсват „обективни показатели” за личните данни

Правоприлагането за личните данни в ЕС е „парализирано”, смята еврокомисар
(снимка: CC0 Public Domain)

Регулаторите на ЕС трябва да се споразумеят за прилагане на показатели за измерване на ефективността на регламента за защита на личните данни, призова Хелън Диксън, комисар по защита на данните Ирландия. Коментарите дойдоха след оплаквания, че местната комисия по защита на личните данни DPC не успява да се противопостави на големите технологични компании като Facebook и Microsoft.

Ирландският съвет за граждански свободи заяви миналата година, че Ирландия не е успяла да вземе решения относно големите технологични компании, оставяйки правоприлагането в Европейския съюз (ЕС) „парализирано”. Диксън използва годишния си доклад, публикуван миналата седмица, за да се аргументира, че регулаторите на данни в ЕС трябва да договорят общоевропейски показатели за измерване на ефективността на прилагането на GDPR.

„Ако колективната цел на всички нас е да осигурим по-добра защита на хората от злоупотреби с техните лични данни и да гарантираме, че те не са в неблагоприятно положение от „прекомерното прилагане на правилата на GDPR, видовете количествени и качествени показатели, които подлежат на оценяване, трябва да бъдат внимателно преценени”, каза тя, цитирана от ComputerWeekly.

Освен това трябва да бъдат определени приоритети за прилагане и да се проследява въздействието на различните мерки и санкции, според Диксън. Нужно е да се прави анализ във времето за въздействието и съотношението цена/качество, добави тя.

„Такива показатели обаче трябва да преминат отвъд повърхностните упражнения и предположенията, че колкото по-голяма е глобата, толкова по-голяма ще е промяната в поведението”, заяви Диксън в годишния доклад на DPC за 2021 г.

Коментар